• 24 2016 Ceviz ay

  Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2016-cı yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı

  Ceviz ayın (sentäbri) 24-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2016-cı yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı. Gazetanın ana temaları: “Türkiye Kişinev eni Büükelçisi Hulusi KILIÇ”, “Kan[...]

 • 22 2016 Ceviz ay

  Vengriyanın Milli Topluşun Predsedateli László KÖVÉR Gagauziyada

   Artık iki gün nicä Vengriyanın Milli Topluşun Predsedateli László KÖVÉR ofiţial bir vizitlan Moldovada bulunêr. Ceviz ayın (sentäbri) 22-dä Canabisi Gagauziyaya geldi. Komrada vizit çerçevesindä[...]

 • 22 2016 Ceviz ay

  Kan su olmaz! Bekim: Su kan olur mu!? Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi bu yıl da olmayacek!

  Hepsimiz bileriz, ani, başlayıp 2006-cı yıldan beeri, 3 yıl aşırı Bütündünnä gagauzların Kongresleri olardı. Sıradakı Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi lääzımdı olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä.[...]

 • 21 2016 Ceviz ay

  Türkiyenin Zafer Bayramında (Enseyiş Yortusunda) Komratta ATATÜRK byustu açıldı

  1922-ci yılda Harman ayın (avgust) 30-da türk halkın askeri, Mustafa Kemal ATATÜRKün önderciliindä, en büük bir cenk düüşünü ensemiş da bu gündän ötää duşmanı kendi[...]

  1922-ci yılda Harman ayın (avgust) 30-da türk halkın askeri, Mustafa Kemal ATATÜRKün önderciliindä, en büük bir cenk düüşünü ensemiş da bu gündän ötää duşmanı kendi topraklarından kuumuş. 1924-tä bu enseyiş günü ilk kerä kutlanmış. Da te artık 90 yıl, 1926-dan beeri, Türkiye Respublikasının Zafer Bayramı, en büük yortularından birisi olarak, ofiţial kutlanılêr. 2016-cı yılılın Harman ayın (avgust) 30-da da, Türkiyenin Zafer Bayramında (Enseyiş Yortusunda) Komratın “ATATÜRK” türk bibiliotekasının aulunda Türkiye Respublikasının kurucusunun, Büük Mustafa Kemal ATATÜRKün byustu açıldı. Büük Mustafa Kemal ATATÜRKün byustun ofiţial açılışında pay aldılar Türkiyenin Kişinev Büükelçisi, Gagauziya Halk Topluşu başı,  Gagauziya dış ilişkilär Upravleniyanın başı, Kişinev TİKA kordinatorluk […]

  Taa derindan
 • 20 2016 Ceviz ay

  Çadırda XVI-cı “Gagauz türküsü” festivali geçti

  Ceviz ayın (sentäbri) 11-dä Çadır kasabasının kultura Evindä  geçti XVI-cı “Gagauz türküsü” festivali, angısında pay aldılar gagauz türküsünü, çalmasını sevän hem bilän insannar. Onnar çadırlılar[...]

 • 19 2016 Ceviz ay

  Bıldır Etnofestivali atlattıydılar, bu yıl yaptılar

  Ceviz ayın (sentäbari) 18-dä Kişinevun “Ştefan çel Mare” adına cümne parkında oldu “Çeşitliktän birleşmäk” adlı XV-ci Etnofestival. Bu XV-ci Etnofestival bıldır lääzımdı olsun, ama ozaman[...]

 • 17 2016 Ceviz ay

  Tatarstandan Gagauziyaya muzıka instrumentları baaşlandı

  Ceviz ayın (sentäbri) 16-da Komrat kasabasının Kultura Evin sţenasında Rusiya Federaţiyasının Tatarstan Respublikasından Gagauziyanın muzıka kolektivlarına 5 milion rubli paasında muzıka instrumentları hem ses aparaturası[...]

 • 16 2016 Ceviz ay

  Tertiplenmektän sora Çöşmä küüyün en eski çöşmesinin kurbanı yapıldı

  Ceviz ayın (sentäbri) 12-dä Çöşmä küüyündä duuan anılmış gagauz jurnalistkanın Ekaterina JEKOVAnın çalışmalarınnan hem parasınnan, tertiplenmektän hem düzülmektän sora, Çöşmä küüyün en eski çöşmesinin açılma[...]

 • 16 2016 Ceviz ay

  Türkiye Kişinev eni Büükelçisi Hulusi KILIÇ

  Ceviz ayın (sentäbri) 15-dän beeri Moldovada Türkiye Respublikasının Kişinev eni Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ işä başladı. Canabisi, Moldova Prezidentına güvennik mektubunu (veritelynaya gramota) verdiktän sora,[...]

 • 14 2016 Ceviz ay

  Nikolay Mihayloviç KİSEEV raametli oldu

  Kişinevda raametli oldu anılmış gagauz sudyası, Moldova Konstituţiya sudun eski azası Nikolay Mihayloviç KİSEEV. Nikolay Mihayloviç KİSEEV duudu Çadır kasabasında 1932-ci yılın Kasım ayın 15-dä.[...]

17_18_2016

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2016-cı yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı

Ceviz ayın (sentäbri) 24-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2016-cı yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı. Gazetanın ana temaları: “Türkiye Kişinev eni Büükelçisi Hulusi KILIÇ”, “Kan su olmaz! Bekim: su...

2016, Ceviz ay, 24
Kongresin_emblemasi
ataturk_byustu_komrat_0
A-etno_festival-2016 (1)
muzika_tatarstan_1
Cesmekuuyu_cesme_0
vengriya_spiker_komrat_1

Vengriyanın Milli Topluşun Predsedateli László KÖVÉR Gagauziyada

 Artık iki gün nicä Vengriyanın Milli Topluşun Predsedateli László KÖVÉR ofiţial bir vizitlan Moldovada bulunêr. Ceviz ayın (sentäbri) 22-dä Canabisi Gagauziyaya geldi. Komrada vizit çerçevesindä László KÖVÉR buluştu Gagauziya...

2016, Ceviz ay, 22
ght_tablo
moldova_bayraa
Kongresin_emblemasi

Kan su olmaz! Bekim: Su kan olur mu!? Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi bu yıl da olmayacek!

Hepsimiz bileriz, ani, başlayıp 2006-cı yıldan beeri, 3 yıl aşırı Bütündünnä gagauzların Kongresleri olardı. Sıradakı Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi lääzımdı olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä. Ama, 2015-ci yılın Baba...

2016, Ceviz ay, 22
tatarstan_moldovan
ana_dilim
bayrak

26 yıl geeri Gagauz Milli Gimnası hem Milli Bayraa kabledildi

İrmi yıl geeri, 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä Gagauz Halkın Üstolan Kongresi 411 oylan (Kongrestä okadar delegat vardı) Gagauz Milli Gimnasını hem Milli Bayraa kabletti.   Gagauz Milli...

2016, Orak ay, 22
unirea_sfatul_terii
avdarma_kiyat_prezentatiya
dort_potreli_1_CMYK
print_radu_gagauziyada
AS_ilk_nomer
ataturk_byustu_komrat_0

Türkiyenin Zafer Bayramında (Enseyiş Yortusunda) Komratta ATATÜRK byustu açıldı

1922-ci yılda Harman ayın (avgust) 30-da türk halkın askeri, Mustafa Kemal ATATÜRKün önderciliindä, en büük bir cenk düüşünü ensemiş da bu gündän ötää duşmanı kendi topraklarından kuumuş. 1924-tä bu...

2016, Ceviz ay, 21
gagauz_Turkusu
A-etno_festival-2016 (1)
tanasoglu_dionis

O brakmadı gagauz kulturasının ateşi sünsün

Tamamnandı 10 yıl, nicä 2006-cı yılın Harman ayın (avgust) 23-dä gagauzlar kaybetti büük kultura adamını, anılmış yazıcıyı, dramaturgu, pedagogu, bilim adamını, muzıkacıyı hem folklorcuyu, doktoru, universitar profesorunu Dionis TANASOGLUyu...

2016, Harman ay, 23
Ay_Boba_ioan
hazar_siir
kasap_aleksandr

Aleksandr KASAPta gümüş medali

Moldova Respublikasının baamsız Günün 25-ci yıldönümünä baaşlanan halklaraarsı dzüdo turniranda Valkaneş dzüdo hem karate klubun sportsmenı Aleksandr KASAP 90 kg kategoriyasında gümüş medaliyi aldı. Turnirda 5 devlettän (Belarusiya, İspaniya,...

2016, Ceviz ay, 1
NEDEALKO_evgeniy
dudoglu_yura
mihaylova
Duz_Ava_ILYA_BABUK
Duz_Ava_TANEA_BABUK
 • deik

  Vadim ÇEBAN Gagauziyanın investiţiya kolaylıklarını Türkiyedä açıkladı

  Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Gagauziyanın invetiţiya kolaylıklarını açıklamaa deyni, İstanbulda bulundu. Burada Orak ayın (iyül) 20-dä Canabisi buluştu Türkiyenin Dış Ekonomika İlişkileri...

  2016, Orak ay, 25
 • ayhan_gurbuzer

  Selcuklu belediyesindän Kongaza su skvajinası

  Nicä açıkladı Kongazın Türkiyedän kardaş kasabsından Koniyanın Selcuklu belediyesinin dışilişkileri müdürü Ayhan GÜRBÜZER Selcuklu belediyesi Kongaza su skvajinası hem başnäsı yapacek. Skvajinayı hem başneyi, TİKA yolunnan, Kongaz küüyün Bucak...

  2016, Kirez ay, 28
 • minekonom

  Türkiyeylän serbest alış-veriş Annaşmasına ratifikaţiya yapıldı

  Baba Marta ayın 31-dä Moldova parlamentı “Türkiye Respublikasınnan serbest alış-veriş Annaşmasına” ratifikaţiyası yapmaa için oy verdi. Parlamenttakı komunistlär hem soţialistlar buna karşı çıktılar. Bu dokumentin kabledilmesi Moldovanın Evropa Birliinä...

  2016, Çiçek ay, 4
 • taka_kristeva

  Gagauz gençlerin hem delikannıların oyunnarı hem ilenmekleri

  Giriş Büünkü inovaţiya hem progres yaşamakta adam baalı olêr kompyutera, esaba almêêr, nicä bozêr gözlerini, nicä kamburlaşêr onun güüdesi, nicä faydasız harcanêr onun vakıdı… Bu üzerä, biz meraklı bulduk ...

  2016, Harman ay, 26
 • gaydarci

  Gavril GAYDARCInın bibliotekasından kiyatlar bilim Merkezinä verildi

  Gagauz bilim adamının, filologiyada doktorun, raametli Gavril GAYDARCInın karısı Raisa Petrovna baaşladı Gagauziyanın bilim-aaraştırma Merkezinä Gavril GAYDARCInın bibliotekasından kiyatları. Baaşlanan kiyatların arasında var Gavril GAYDARCInın kendi kiyatları, monografiyaları, başka...

  2016, Orak ay, 25
 • bilim_merkezi_zanet_1

  Bilim merkezindä gagauz adetleri için tombarlak masa yapıldı

  Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi Kirez ayın 15-dä yaptı bir tombarlak masa oturuşu. Bu buluşmanın temasıydı – Gagauz adetleri. Musaafirlerin arasında vardı bizim paalı vatandaşımız Todur ZANET –...

  2016, Kirez ay, 25

PAALI SÖZLÄR

 • Sevdim, severim, sevecäm
  Bu masallı Topraa,
  Näända duudum hem başladım
  Seftä adımnamaa...
  —Nikolay BABOGLU, poet, yazıcı, folklorcu
 • Bendä var bir Vatan,
  Anamnan bobam,
  Bir milletim,
  Hem evim,
  Pek paalı bir erim!
  —Todur ZANET, poet, Gagauz Milli Gimnanın avtoru
 • Ana dilim - tatlı bal,
  Salkım çiçää kokusu,
  Şırasını üklü dal,
  Vermiş gömeç dolusu!
  —Dionis TANASOGLU, yazıcı, poet, bilimci
 • Gagauzlar lafederlär pak türkçä, ölä, nicä lafedärmiş eski zamannarda cümne insannar, angıları çekiler türk halkından, türk soyundan
  —Ptoroierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR, 1933 yıl
 • Orhon yazılarını yaratan halk hem gagauzlar - hep o halktır!
  —Valentin MOŞKOV, “Гагаузы Бендерского уезда”, 1900 yıl
 • Bir millet var ozaman, açan VAR, YAŞÊÊR hem İLERLEER onun ANA DİLİ. Dili kaybettiynän o çorlan gibi ordan-orêy yuvarlanêr, er üzündän heptän kayıp olunca...
  —Todur ZANET, poet, Gagauz Milli Gimnanın avtoru
 • Ahmet_Aydin_ (1)

  Türkiye bu gün taa güçlü, taa bir araya gelmiş memleket olarak, yolunda ilerleer

  (“Ana Sözü” gazetası okuycuları için T.C. Büük Milli Meclis (parlament) Başkan Yardımcısınnan Ahmet AYDINnan reportaj) Ceviz ayın (sentäbri) 9-10 günnerindä Türkiye Respublikasının Büük Milli Meclis (parlament) Başkan Yardımcısı Sayın...

  2016, Ceviz ay, 12
 • mehmed

  Gagauziya halkın kendi kimniini hem kulturasını koruması en önemni uurlardan biridir

  Dört yıl geeri Türkiyenin Kişinev Büükelçisi oldu saygılı Mehmet Selim KARTAL. Ozaman Canabisinnän “Ana Sözü” için ilk reportajımızı yaptıydık. Taa sora da gazetamızın sayfalarında Mehmet Selim KARTALlan çok haberlär...

  2016, Küçük ay, 24
 • Ruslan_Garbali

  Başkan lääzım olsun çorbacı, diil politikacı!

  Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Ruslan GARBALI – işini, dostluu, acızgannıı bilän hem cana yakın bir adam 2015-ci yılın Gagauziya Başkannına kandidatlar çok oldu. Ama onnarın arasına çıktı bir adam,...

  2015, Baba Marta, 26
 • Aleksandar_Stoyanoglo

  Bän herkerä liderdım hem hiç bir zaman cuvapçılıktan korkmadım

  Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Aleksandr STOYANOGLO – ömür için, zanaat hem ana tarafı için Bän sıradakı bir gagauz aylesindä büüdüm Canabiniz Komratta duudunuz. Ozamankı Gagauziyadakı küçüklüünüzdän neyi aklınızda tutêrsınız?...

  2015, Baba Marta, 26
 • pasali_petr

  İnsan topluluuna deyni bilim lääzım

  “M.V. Maruneviç” adına Bilim-aaraştırma Merkezinin direktoru, istoriya bilgilerindä doktor Pötr PAŞALI annadêr bilim aaraştırmaların, bilimin soţial potenţialının praktika önemlilii için, Merkezin 2014-cü yılının işleri hem 2015-ci yıla plannarı için....

  2015, Baba Marta, 24
 • Georgiy_Leycu

  Nekadar taa çok sokulaceklar Gagauziyanın zakonuna, okadar taa çok problema açaceklar

  Georgiy LEYÇU, Çadır kasabasında Gagauziya Halk Topluşun deputatı. 1963-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 21-dä Komratta duudu. Evli. Üç uşaan bobası. Yurist. 7 yıl Çadır rayonun prokuroru hem 11 yıldan...

  2014, Harman ay, 22
 • kati_terzi

  Çiçekleri bişeysiz baaşlamaa hem ufak sürprizlär yapmaa utanmayın

  Bütündünnä karıların Gününä karşı gazetamıza musaafir oldu Gagauziyanın hem Moldovanın anılmış jurnalistı, Gagauziya Radio hem Televideniye gözledici Komitetın predsedateli Ekaterina TERZİ-BARLADEAN. Canabisi işleer  IPNA “Teleradio Moldova” televideniye kanalın Gagauziyada...

  2014, Baba Marta, 29
 • atil

  Biz Gagauziyanın gelişmiş bir bölgä olmasını isteeriz

  - Gagauzlarlan ilk tanışmanız nezaman oldu? - Çok yıllar geeri. Bän taa küçüktüm, yaşardım Samsunda. Bobam gazetacıydı. Gagauzlar da gelmiştilär memleketimizä. Ozaman bän da gagauzlarlan tanıştım. Onnar da türkçä...

  2013, Kasım, 30
 • zanet_obl_1

  Todur Zanet: bän yazêrım onu, neyi duyêrım, hem ölä, nicä duyêrım!

  Poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, rejisör, sţenarist, publiţist, çevirici. Gagauz Milli Gimnanın avtoru. 30-dan zeedä türkü peetlerini yazdı. Hazırladı hem çıkardı 10 kiyat, onnarın arasında peet toplumnarı, annatmak yazıları,...

  2013, Kirez ay, 29
 • Büükelçi Mehmet Selim KARTALa - 55!

  Gagauzların bölä ayırıklara düşmeyä hiç zorları yok

  Artık bir yıl yıldan zeedä Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTAL çalışêr. Bu vakıdın içindä nelär yapıldı, nelär başarıldı, nelär kuruldu, nelär yapılmaa düşünüler? Hepsi bu soruşlara...

  2013, Çiçek ay, 27
 • BANU+

  Önemli olan – bizi biz olduumuz için sevmeleri

  Banu Cankan KARTAL hanum-efendi, Moldovada Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTALın eşi, duudu 1973-cü yılın Büük ayın 30-da, İstanbulda. Liţeyi başardıktan sora, Boğaziçi Universitetın halklararası politika ilişkileri bilimi fakultetını...

  2013, Baba Marta, 7

KÖŞÄ YAZISItausanci

Konstantin TAUŞANCI, doctor, doţent, KDU dekanıvas_tan

Vasilisa TANASOGLU, “ATATÜRK” türk bibiliotekasının direktoru

 • kipcak_usak_bascasi (6)

  Kıpçak küüyündä Recep Tayyip ERDOĞAN uşak başçası açıldı

  Harman ayın (avgust) 28-dä Gagauziyanın Kıpçak küüyün klisesinin kurbanınnan hem küüyün kurulmasının 225-ci yıldönümün ilgili yortulu kutlamaları çerçevesindä burada eni bir uşak başçası açıldı. Uşak başçasını Türkiye Respublikası TİKA...

  2016, Ceviz ay, 1
 • tika_nootbuk_kirovic

  İslää üürenmäk için vıpuskniklerä baaşışlar verildi

  Liţeyleri başaran Gagauziyanın üürencilerinä deyni Komratta “Vıpuskniklär Balı” yapıldı. Orada Kişinev TİKA kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, TİKA adından baaşladı bir nootbuk Avdarmanın Dimitriy ÇELİNGİR teoretik liţeyin vıpuskniinä Viktor KİROVİÇa....

  2016, Kirez ay, 28
 • kongaz_masina_1

  Kongaz Türkiyedän kardaşından maşina baaşışı

  Kirez ayın 20-dä Kongaz küüyün Kurbanında Kongazın Türkiyedän kardaş kasabsından Koniyanın Selcuklu belediyesindän Kongaza bir maşina baaşlandı. Maşina Kongazın kusurlu uşakların “Güneş okçaazı” Merkezinä verildi. Maşinada var maasuz lift,...

  2016, Kirez ay, 22
 • Tika_kisinev_primariya_3

  Kusurlulara yardım için Kişinev primariyasına TİKAdan mikroavtobus verildi

  Geçän afta Türkiye Respublikası TİKA yolunnan Kişinev primariyasına kusurlulara hem sakatlara yardım için tertiplenmiş bir mikroavtobus verdi. Bununnan ilgili primariyada ofiţial bir sıra yapıldı. Kişinev primariyasına TİKAdan mikroavtobusu verilmesinin...

  2016, Hederlez ay, 30
 • tika_ceban

  TİKA ofisindä Gagauziyada TİKA proektların ilerlemesi incelendi

  Ciçek ayın (aprel) 13-dä TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisindä Gagauziya öndercilerinnän TİKA proektların ilerlemesi incelendi. O günü TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, kendi çalışmak odasında, buluştu...

  2016, Çiçek ay, 14
 • Komrat_ihtarlar_evi

  Komrat Recep Tayyip ERDOĞAN adına ihtärlar evin 15-ci yıldönümü

  Küçük ayın (fevral) 9-da Komrat Recep Tayyip ERDOĞAN adına ihtärlar Evi kendisinin 15-ci yıldönümünü kutladı. İhtärlar Evin yıldönümünü bakmaa deyni burayı geldilär hem bu Evdä işleyän personalı hem burada...

  2016, Küçük ay, 10
 • ustolan_durum

  Şkolalarda hem uşak başçalarında ilk yardım proektı

  Bıldır, TİKA yardımınnan Moldovada “Şkolalarda hem uşak başçalarında ilk yardım proektı” başladı. Bunun çerçevesindä uşak başçaların hem başlangıç şkolaların üüredicilerinä kurslar oldu. O kurslara katılannar Sertifikat almaa haklarını kazandılar....

  2016, Büük ay, 26
 • cad_3

  TİKA yardımınnan Çadırın 7-ci uşak başçası enidän açıldı

  Geçennerdä Çadırın 7-ci “Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçası enidän kapularını açtı. O kapalıydı o üzerä, ani imäk hazırlamak bölümü pek kötü duruma gelmişti. Da şindi burayı gidän 150 uşak için...

  2015, Kırım ay, 14
 • ttp_1

  Gagauziya alış-veriş Palatasında üürenmäk klasları tertiplendi hem açıldı

  Kasım ayın 27-ä Moldovanın alış-veriş Palatasının Gagauziya filialının işä üüretmäk Merkezindä iki eni tertiplenmä klas açıldı. Bu klaslar hazırlandı hem tertiplendi TİKAnın (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) yardımınnan. Klasların açılışında,...

  2015, Kasım, 30
 • gida_2

  İyelecek malların güvennii çorbacılıında seminar

  Canavar ayın (oktäbri) 21-23 günnerindä Kişinevda oldu halklararası bir seminar – “Moldova Gıda Güvenliği Yönetimi Eğitimi” (“Moldovada iyelecek malların güvennii çorbacılıında üüredicilik”). Bu seminar yapıldı “TİKA Balkannar hem dou...

  2015, Canavar ay, 27
 • Canan_alpaslan_valkanes

  TİKAdan Valkaneşä mikrosrop hem göz operaţiyaları için aparat

  Valkaneş rayon bolniţasının göz mikrohirurgiya bölümünä TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) tarafından son model mikrosrop hem göz operaţiyaları için aparat veriler. Bunu açıkladı Canavar ayın (oktäbri) 14-dä TİKA...

  2015, Canavar ay, 20
 • Tika_baskannan_bulusmak

  TİKA proektları detalli incelendilär

  Harman ayın 14-16 günnerindä Moldovada hem Gagauziyada Türkiye TİKA merkezindän delegaţiya bulundu. Delegaţiyada vardılar TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, TİKA Moldova masası sorumnusu Kübra...

  2015, Harman ay, 17
 • Tika

  “2015-2017 yıllarına TİKA proektlarına yol kartası” temelä alındı

  Gagauziya İspolkomun toplantısında temelä alındı “2015-2017 yıllarına TİKA proektlarına yol kartası”. Kartaya girdi yaklaşık 20 proekt, ani bu yıllarda Türkiyenin TİKA kuruluşun tarafından Gagauziyada yapmaa neeti var. Bu proektların...

  2015, Kirez ay, 8
 • cebannan_bulusmak

  “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksın” proektı ilerleer

  Hederlez ayın (may) 4-dä Komratta “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” proektınnan hem düzülmesinnän soruşları incelemää deyni burayı geldi Türkiyenin TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Agenstvosundan bu...

  2015, Hederlez ay, 5
 • uzun_aleksandr

  TİKA yardımınnan ölüsü Kipradan evä etişti

  Poyraz Kipranın “Doğu universitetin” gagauz studentı, Kıpçak küüyündän Aleksandr UZUN, Çiçek ayın 12-dä universitetın obçejitiyesında raametli olmuş. Aylesi Aleksandırın ölüsünü evä getirmää deyni yardım için TİKAya danıştı da TİKA,...

  2015, Çiçek ay, 21
 • canan_alpaslan_Gagauziya_1

  TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın Gagauziyada bir çalışma günü

  Biz artık bildirdik, ani Ceviz ayından (sentäbri) beeri Moldova TİKA ofisindä işä başladı eni koordinator Cenan ALPASLAN. Canavar ayın (oktäbri) 9-da Canabisi Gagauziyaya ilk vizitını yaptı. Vizit programasında 13...

  2014, Canavar ay, 10
 • komp1

  Kişinev liţeylerinä kompyutor klasları kurdu

  Moldovada TİKA ofisin çalışmalarınnan Kişinevun Rışkanı rayonunda bulunan 2-ci teoretik sport liţeyindä hem Telecentru rayonunda avşam şkolasında kompyutor klasları kuruldu. Bu klasların ofiţial açılışları Küçük ayın (fevral) 28-dä oldu....

  2014, Baba Marta, 3
 • mold

  Moldova dışişleri ministerstvsunun protokol toplantı salonu

  TİKA tarafından Moldova Respublikasının dışişleri ministerstvonun protokol toplantı salonuna  tertiplenmäk hem teknik yardımı yapıldı.

  2014, Büük ay, 15
 • kultura

  Kulturasız kultura

  Gagauziyanın ofiţial yazılarda yannşlıkları saymaa bıktık artık. Bu yazıda ooru lääzım bölä yazılsın: MOLDOVA RESPUBLİKASI GAGAUZİYA (GAGAUZ YERİ) KULTURA HEM TURİZMA BAŞ UPRAVLENİYASI

  2014, Çiçek ay, 28
 • MCS1

  Yannışlıklar karma karışık

  Bu tabloda şaşılacek yannışlıklar var hem laflarda, hem cümlä kurulmasında, hem da adların yazılmasında. Dooru lääzım bölä yazılsın: MOLDOVA RESPUBLİKASININ İÇİŞLERİ MİNİSTERLİİ ÜSTOLAN DURUMNARIN UPRAVLENİYASI GAGAUZ YERİ (açıklama –...

  2014, Baba Marta, 29
 • gencl

  4 lafta 9 yannışlık var

  Gagauziyanın dolayı gençlik Merkezi tablosunda 4 lafta 9 yannışlık var. Dooru lääzım bölä yazılsın: GAGAUZİYANIN, DOLAYI, GENÇLİK, MERKEZİ (açıklama – Todur ZANETin)

  2014, Baba Marta, 3
 • genclik_upravl

  Üç lafta 6 yannışlık

  Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyasının tablosunda 3 lafta 6 yannışlık yapılı. Dooru lääzım bölä yazılsın: GAGAUZİYANIN, GENÇLİK, İŞLERİNDÄ (yannışlıklar kırmızıylan doorudulmuş). Hem taa bir iş: “BAKANNIK” lafın maanası “ministerlik”....

  2014, Büük ay, 11

ŞÜKÜRLERİMİZ

 • 65246_485160614877397_130640876_n

  “Ana Sözü” proektının ilerlenmesindä yardımnar için T.C. Kişinev Büükelçilşiinä teşekkür ederiz

 • Tika

  “Ana Sözü” proektının ilerlenmesindä yardımnar için Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosuna teşekkür ederiz

 • kurumlogo3

  “Ana Sözü”nä yardımnar için Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıına (YTB) teşekkür ederiz