Cebotar_1

20.10.2016, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2162 KERÄ BAKILMIŞ

«ИЗ КНИГ П.А. ЧЕБОТАРЯ» kiyadın prezentaţiyası

Komrat regional bibiotekasında Ceviz ayın 30-da oldu prezentaţiya gagauz yazıcısının Pötr ÇEBOTARin eni kiyadına – «ИЗ КНИГ П.А. ЧЕБОТАРЯ». Nicä bildirdi prezentaţiyada yazıcı kendisi, bu Canabisinin 2-ci kiyadıymış.

Prezentaţiyada Pötr ÇEBOTAR açıkladı, ani onun ilk kiyadı çıkmış 25 yıl geeri, da şindi o karar almış ikinci kiyadını tiparlamaa. Kiyatta toplu irmibeş yıllık seçilmiş statyalar, Gagauziyanın anılmış insannarı için yazılar, gagauzların istoriyasınnan ilgili araştırmalar.

Kiyadın prezentaţiyasında pay aldılar, Gagauziya bilim Merkezin hem Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın izmetçileri, yazıcılar, üüredicilär hem studentlar.

Kiyat Gagauziyanın herbir bibliotekasına verilecek.

Foto – gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN