eminesku_kiyadi_

19.02.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2512 KERÄ BAKILMIŞ

«Эминеску: поиск и загадка» kiyadın prezentaţiyası

Küçük atın 18-dä Komradın regional bibliotekasında oldu prezentaţiya Moldovalı yazıcının, çeviricinin hem jurnalistın Mihail LUPAŞKOnun kiyadına «Эминеску: поиск и загадка». Prezentaţiyada pay aldılar yazıcılar, kultura insannarı, studentlar hem üüredicilär.

Kiyat «ЭМИНЕСКУ: поиск и загадка» topladı bir kapaan altına 3 dildä (romınca, rusça hem gagauzça) Mihay EMİNSEKUnun en anılmış “Luçafar” (Sabaa Yıldızı) poemasını. Bundan kaarä orada tiparlı büük romın hem moldovan poetı için meraklı publiţistika hem aaraştırma yazılarını.

Prezentaţiyayı açtı Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının baş zaametçisi Evgeniyä LÜLENOVA.

Sora söz verildi kiyadı hazırlayana, Moldovanın anılmış publiţistına hem politologuna, bu kiyatta “Luçafarul” poemasının rus dilinä çeviricisinä Mihail LUPAŞKUya. Canabisi annattı nicä geldi kiyadın ideyäsı hem neçin lääzım bölä kiyatlar. Mihail LUPAŞKU dedi: “Herkerä, açan biz söleeriz onun için ne birleştirer insannarı, biz herkerä esaba alêrız onu, ani bu yapılêr sadä dünnää kulturasının varlıı olan geniy olan yazıcıların, poetların, kompozitorların yaratmalarınnan”.

Kiyadın gagauz tekstının redaktoru yazıcı Pötr ÇEBOTAR dedi: “Biz lääzım aklımızda tutalım hem insana sürelim bizim topraamızda yaşadıkları geniylerin yaratmalarını. Kiyadın ideyasını bän pek beendim da, bakarak ona, ani gagauz dilinä “Leçafarul” poemasının birkaç çevirmesi var, bän ayırdım Todur ZANETin çevirmesini. Bana geler, ani o çevirmä en yakın originala”.

Moldovanın rus bilimi hem kulturası Merkezin temsilcisi Olga BATAEVA urguladı, ani Mihay EMİNİSKUnun hem Aleksandr PUŞKİNın yaratmaklarında büük yakınnık var.

“Luçafar” (Sabaa Yıldızı) poemasını gagauz dilinä çeviricisi poet hem akademik Todur ZANET açıkladı, ani “Luçafar” (Sabaa Yıldızı) poemasını gagauz dilinä çevirärkana en büük zorluktu – yapmaa ölä, ani Mihay EMİNİSKU gagauz dilindä da Mihay EMİNİSKU olarak ötsün. Bunun kolayını verdi o, ani “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadın çıkmasından sora, poemayı çevirmää deyni, bendä artık gagauz lafları etişmää başladı. Hem romın dilini da taa islää üürendiydim”.

Kulturolog Feridun TÜFEKÇİ urguladı, ani “bölä kiyatlar verer kolayını milletlär arasında dialog kurmaa”.

Prezentaţiyanın sonunda moldovan türkücüsü Sergey VARSANOV çaldı Mihay EMİNİSKUnun sözlerinä romansları hem gagauz halk türküsünü “Oglan”. Pianinoda çaldı Svetlana İONİK.

«ЭМИНЕСКУ: поиск и загадка» kiyadın tirajı 500 taanä. Kiyadın çıkması için para yardımı geldi pravitelstvo dışında olan “Steaua tineretului” kuruluşunda.

Mihail LUPAŞKU kiyadın 200 taanesini Gagauziya bibliotekalarına baaşladı.

BİR CUVAP YAZIN