kazayak_100

17.11.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1772 KERÄ BAKILMIŞ

100 yaşın adı var!

Kasım ayın 17-dä Kazayak küüyündän Anna Georgiyevna ADJEM 100 yaşını tamamnadı. Canabisini bu yıldönümünnän kutladılar uşakları, unukaları, uşakların unukalar, küülülär, Kazayak küüyün hem Gagauziyanın yaşlılar Sovetlerin azaları, Gagauziyanın öndercileri.

Anna Georgiyevna ADJEM duudu 1914-cü yılda. Pak hem gözäl yaşamak yaşadı hem yaşêêr. Anna Georgiyevna bütün yaşamasında durmamayca hep işledi. Bitki vakıtlarda Kazayaan şkolasında uborşçiţa işledi.

Kocasınnan bilä 11 uşaa ömür verdi. Ama zor vakıtlarda, aaçlıkta 6 uşaanı kaybetti. Becerdi büütmää 5 kız. Büün annarın sadä 3-çü ayakta. Canabisindä 10 unuka hem 10-dän zeedä pravnuk var.

Redakiţiyadan. Bütün ürektän kutlêêrız Anna Georgiyevna ADJEMı bu gözäl yıldönümünnän. Saalık hem uzun ömür Canabisinä dileriz. Aylenizä da hep bunnarı dileriz. Saalık Allaa versin!

BİR CUVAP YAZIN