sedef_besalma_GRT

30.07.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1379 KERÄ BAKILMIŞ

Allahtan günaa, aalemdän ayıp!

Çok yıllar gözledärdim Beşalma küüyündän “Sedef” “gagauz” ansamblisinin “yaratmasını”, da hep umut güdärdim, ani bu insannar bir günü annayaceklar, ani onnarın “gagauz kulturasını” göstermäk çingenelää benzeer. Zavalı insannarda ne ses var, ne dil duygusu, ne da potrulu kıvraklık. Bilmeerim, bekim bu gözletmäk nekadar sürteceydi taa, ama geçennerdä Beşalmanın “ Sedef ” ansamblisi için “sıradakı” üünmäk kolverimini GRTda siirettim, da annadım, ani bıçak kemää dayandı artık.

İnsannarın annaması yok: ne iş için çalêrlar, nicä hem ne türlü çalêrlar.

Ani ansamblinin gagauz muzıkasından haberlrei yok – bu bir iş. Ama, ani onnar üstlerinä almışlar ük gagauz HALK türkülerinä KENDİ melodiyalarını uydurmaa – bu başka hem büük ayıp bir iş.

Beşalma “gagauz” ansamblisindän bulülar hem dädular, bölä bir işi yapmanız Allahtan günaa, aalemdän ayıp!

Ani “Lazari” hem başka gagauz türkülerin üstünä nestettiniz, bunu annêêrım – ihtärlık. Ani çok gagauz türkülerini moldovan havalarına çalêrsınız, bunu da annêêrım – damarlarda kulluk. Ani maanilerimizin havalarını yok ettiniz, bunu da annêêrım – çastuşkilärlän büüdünüz.

Ama, ani paklandınız gagauzların en sancılı hem acılı türkülerinin birisinä – “Port-Artur” türküsünä buna şaşêrım! Siz hiç annamêêrsınız ne iş için bu türkü hem neyi o annadêr, hem nesoy havaylan o lääzım çalınsın hem çalınêr!

Neçin annamêêrsınız – o belli. Bilerim, siz Rus-yaponiya cenginin Potr-Artur düüşü için hiç işitmediniz da. O türkünün sancıları hem acıları canınızda er alamêêr, zerä annamanız yok NE olmuş ozaman orada hem NEDÄN geçmiş o insannar, ani bu türküyü bizä, varlık olarak, brakmışlar.

Bir garip türküyü “tra-lä-lä” havasınnan çalmaa o insannarı raametli cannarını gülmää almaa demäk. Yaptıınız günaahı annêêrsınız mı? Ayıplıı bilersiniz mi? Esapsızlıınızı duyêrsınız mı?

Tekrar söleerim, bölä işi yapmaa Allahtan günaa, aalemdän ayıp. Bilmeerim cannarınızda Allah varsa?

Yazılarımı sizä duşmannık olarak kabletmeyini. Bu yazıları halkımın kultura VARLIININ bitki tenelerini korunmak olarak hem sizä yardımnık olarak kabledin. İleri dooru da “gagauz” türkülerini moldovanca çalın, ama, yalvarêrım GAGAUZLUUMUZA dokunmayın.

İşidärsanız – işideceniz, saarsanız – uyduracenız! Acıttısam, afedin!

Not. Nicä çalınêr “Port Artur” türküsü bakın burada (23:25-tan beeri): https://www.youtube.com/watch?v=wXHG4QjFZYU

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN