covid_01.09.2020

01.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 63 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldovada hem Gagauziyada durum

01.09.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 36920; ölennär – 995; alışannar – 25872.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 1938:

Çadır rayonu – 720;

Komrat rayonu – 961;

Valkaneş rayonu – 277.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 15205 (ölän – 509);

karı kulluu – 21715 (ölän – 486);

gebä karılar – 287.

BİR CUVAP YAZIN