20

30.07.2010, tarafından yazılı , GAGAUZ AVTONOMİYASININ İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 2156 KERÄ BAKILMIŞ

20 yıl geeri Gagauz Milli Gimnası kabledildi

İrmi yıl geeri, 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä olan Gagauz Halkın Kongresi 411 oylan (okadar delegat Kongrestä vardı) Gagauz Milli Gimnasını kabletti. Gagauz Milli Gimnasının muzıkasını Mihail KOLSA, laflarını Todur ZANET yazdılar.

GAGAUZ MİLLİ GİMNASI
Geldi vakıt – bayraa kaldır,
Dalgalatsın lüzgär onu.
Kavalları keskin çaldır,
Duuêr Halkın aydın günü!

Refren:
İnsana lääzım Vatan,
Halkına kalsın damar,
Kanında dedä sesi
Uzaktan evä çeksin.
Bucak’ta dannar açık –
Şannı olsun kardaşlık*.

Zaman kanatları döner
Kıyıp kara bulutları.
Yaşamaya kuvet verer
Ana topraan çöşmeleri.

Refren:
İnsana lääzım Vatan,
Halkına kalsın damar,
Kanında dedä sesi
Uzaktan evä çeksin.
Bucak’ta dannar açık –
Şannı olsun kardaşlık.

* Gimnanın birinci variantında Refren bola bitärdi:
Bucak’ta açık dannar –
Kalkındı gagauzlar.

Ama zalda vardı başka milletli insannar da, ani Gagauz Respublikasını kurmak için delegat ayırılmıştılar, onuştan internaţionalizma sebepinnän bu iki sıra kabledilmedi.

BİR CUVAP YAZIN