yazici_yili

22.12.2014, tarafından yazılı , KULTURA BÖLÜMÜ, 1622 KERÄ BAKILMIŞ

2015 yıl türk dramaturgun Haldun TANERın hem hakas destancısının Semen KADIŞEVın yılı

TÜRKSOYa girän türkçä lafedän devletlerin kultura ministruları kendi 32-ci dönem dayma Konseyi toplantısında Kazanda (RF, Tatarstan) Kasım ayın 21-dä açıkladılar, ani 2015 yıl Türk dünnäsında sayılacek Türkiye dramaturgun Haldun TANERın hem Hakas destancısının Semen KADIŞEVın yılı. Bu iki büük kultura insannarın 2015-ci yılda duuma günnerinin yıldönümneri tamamnanêr: türk dramaturgun Haldun TANERın 100 yılı, hakas destancısının Semen KADIŞEVın da 130 yılı. Dayma Konseyä girän devletlär lääzım olacek 2015 yılın içindä annatsınnar Türk dünnäsının bu büük kultura adamnarı için, çevirsinnär hem yayınnasınnar onnarın yaratmalarını, sţenalarda koysunnar pyesaları hem başka işleri yapsınnar bu insannarı kendi milletinä açıklamaa deyni.

Haldun TANER Türkiyenin anılmış teatru hem kabare dramaturgu, lektor hem jurnalisit. Respublika vakıdının en büük yazıcılarından birisi.

Duudu 1915-ci yılın Baba Marta ayın 16-da İstanbulda. 1935-ci yılda orta şkolayı bitirdi. Germaniyada Heidelberg Universitetindä üürendi. 1950-ci yılda İstanbul universitetın literatura bölümün türk filologiyası fakultetını başardı. Hep 1950-ci yıldan beeri pyesa yazmaa başladı. 21 pyesanın avtoru.

Yaşamasının son yıllarında Ankaranın hem İstanbulun universitetlarında teatru istoriyasında lekţiyaları okuyardı. “Miiliyet” gazetasında jurnalisttı.

1986-cı yılda Hederlez ayın (may) 7-dä raametli oldu.

Büünkü gündä Haldun TANERın adını taşıyêr İstanbulun Kadıköy teatrunun sţenası. “Miiliyet” gazetası 1987-ci yıldan beeri Haldun TANERı anmasına “Haldun TANER proza ödüllerini” düzenneer.

Semen KADIŞEV hakas milletinin en büük haycı-namahçısı (insan ani becerer muzıka tertiplerin akomponimentına kahramanık balladalarını annatmaa), çathancı (çathan – hakasların telli çalgıcı instrumenti), tahpahçı (hakasların peet annatmaa ustalıı), Sovetlär Yazıcılar Birliin azası (1954 y.).

Duudu 1885-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 16-da fukaara hem çok uşaklı avcı aylesindä. Haycı ustalıını bobasından üürendi.

Semen KADIŞEV tanınmış folklorcuydu. Bilärdi otuzdan zeedä hakas halkının kahramannık balladalarını.

Raametli oldu 1977-ci yılın Kirez ayın (iyün) 30-da.

Semen KADIŞEV adını taşıyêrlar Hakasyanın respublika kultura hem halk yaratması Merkezi hem Abakan kasabasının bir sokaa.

BİR CUVAP YAZIN