Merv_1

03.12.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 907 KERÄ BAKILMIŞ

2015 yılı “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılın kapanışı oldu

Kasım ayın 26-28 günnerindä Türkmenistanın Marı (Merv) kasabasında 2015 yılı “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılın kapanışı oldu. “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılı TÜRKSOY tarafından açıklandıydı.

Kapanış günnerin temel olaylarından birisi oldu XXXIII TÜRKSOY Dayma Konseyin çerçevesindä Türk dünnäsının kultura ministruların buluşması, ani toplandı Kasımın 26-da. Toplantıda pay aldılar Turkmenistan Respublikasının kultura ministrusu Annageldı GARACAEV, Kırgız Respublikasının kultura, habercilik hem turizma ministrusu Altınbek MAKSUTOV, Azerbaycan Respublikasının kultura hem turizma ministrusunun birinci yardımcısı Vagif ALİEV, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusunun yardımcısı Sefer YILMAZ, Kazahstan Respublikasının Senato deputatı Jabal ERGALİEV, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ. Toplantıda pay aldı Türk devletlerin işbirlii Sovetin Baş sekretarin yardımcısı Ömer KOCAMAN.
Merv_2

Dayma Konseyin toplantısında selämnama sözünnän zalda bulunannara danıştı TÜRKSOY genel sekretari Düsen KASEİNOV. Canabisi şükür etti Türkmenistan Respublikasının prezidentına Gurbangulı BERDIMUHAMEDOVa hem bütün turkmen halkına açık musafirlik için hem üüsek uurda çalışmalar için, ani verdi kolayını 2015 yılı “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılını saaselem başa çıkarmaa.

Toplantıda susmak minudunnan anıldı dünnäda terora kurban olan cannar.

XXXIII TÜRKSOY Dayma Konseyindä Turkmenistan Respublikasının kultura ministrusu Annageldı GARACAEV annattı nicä geçti 2015 yılı “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılı, söledi o meropriyatiyalar için, ani bu yıl çerçevesindä yapıldı.

Konseydä kabledildi TÜRKSOYun Baş sekretariatın otçötu hem 2016-cı yıl için çalışma programası temelleşti. Karar alındı, ani gelecek XXXIV TÜRKSOY Dayma Konseyin toplantısı Bakuda olacek. Hem Azerbaycan kultura hem turizma ministerliin teklifinä görä, Şeki kasabası 2015 yılı Türk dünnäsı kultura başkasabası kabledildi.
Kırgıs Respublikasının teklifinä görä TÜRKSOY aza devletlerindä büük filosofun, poetın, enţiklopedicinin Yusuf BALASAGUNİ duumasından 1000 yılına 2016-cı yıl Yusuf BALASAGUNİn yılı olarak kabledildi. Yusuf BALASAGUNİ dünneyä kendi “Kutatgu Bilig” poemasını braktı.
Merv_3

Adetä görä, toplantının sonunda verildi TÜRKSOYun resimcilik incäzanaatı uurunda premiyası, angısını kabletti Tatarstan respublikasının incäzanaatta şannı insanı, Rusiyanın şannı resimcisi Grigoriy ÊYDİNOV.

Kasım ayın 27-dä Türkmenistanın başkasabasında Aşgabatta TÜRKSOY Dayma Konseyin azaları hem delegaţiyaların öndercileri buluştular Türkmenistan Respublikasının prezidentınnan Gurbangulı BERDIMUHAMEDOV. Buluşmak oldu Turkmenistanın Ministrular kabinetının yortulu toplantısında.

TÜRKSOY genel sekretari Düsen KASEİNOV, türk kulturasının Halklararası kuruluşun hem türk dünnäsının arhitektorlar hem injenerlar Birlii adlarından, baaşladı Türkmenistan Respublikasının prezidentına medaliyi “Türk dünnäsı önündä üüsek hakları için”. Bu ödül verildi Türkmenistan prezidentına Canabisinin büük çalışmaları için  türk dünnäsının halklarının ruh hem kultura uurunda yakınnaştırılmasında hem zengin varlıının incelemesindä hem da populizaţiyasında.

Kendi sözündä Türkmenistan Respublikasının prezidentı urguladı, ani bu medaliyi kableder nicä bir büük ödül baamsız hem tarafsız Türkmenistana hem türkmen halkına.

Sora, “Türkmeniň ak öýi” (“Türkmenin biyaz Yurtası”) binanın açılışınnan başladı “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılın kapanış yortusu. 4000 kişi için yapılan yurtada kapanışa toplandılar Türkmenistanın öndercileri, deputatları, ministruları, diplomatlar, delegaţiyalar, cümne kuruluşların hem bilim merkezlerin temsilcileri, aksakallar, kultura hem incäzanaat ustaları, studentlar hem gençlär.

Yurtanın sţenasında hem arenasında oldu türk dünnäsının artistlerin büük hem gözäl konţertı. Konţertın ana nomerleri oldu “Oguzların yolunnan” literatura hem muzıka kompoziţiyası.

Kapanış yortusunun sonuna yakın Türkmenistanın viţe-premyerı Maysa YAZMUHAMEDOV okudu Türkmenistan Respublikasının prezidentından kutlama kiyadını, ani yollanılmıştı yortulu kapanışta pay alannara. Sora da Türkmenistan Respublikasının prezidentın “Turkmenin altın asırı” yaratmak konkursunda enseyennerä ödüllär
Merv_4verildi.

Yortulu toplantının kapanış sözünü yaparak TÜRKSOY genel sekretari Düsen KASEİNOV tekrar urguladı o üüsek beceriklii, angılarınnan “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılın meropriyatiyaları yapıldı  da Türk dünnäsı kultura başkasabası simvollarını verdi Azerbaycanın Şeki kasabasına – 2016 yılı Türk dünnäsı kultura başkasabasına.

BİR CUVAP YAZIN