eni_2

12.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1173 KERÄ BAKILMIŞ

2018-ci yılın Hederlez (may) ayı Nikolay BABOGLUyu anma ayı

Eni
Eni olduk,
heptän eni:
eni yollar,
eni mallar,
eni fikir
hem bakışlar,
eni adet,
eni türkü –
bir magnittän,
bir demirdän.
Eni mi o?
Beki ölü?
Beki diri
koolêêr beni
o yolumda,
salt yısıtmêêr
o zorumda.
Türkü, sevda
kaldı orda –
pek irakta,
malilerdä,
papşoylukta…
Yok ne demää,
adet eni,
kısmet eski.
Eski kışlar
hem ayazlar,
eski yazlar
hem sıcaklar…
Fasıl görüm –
eski ölüm,
ama onda
başka dönüm;
eski güreş,
ama onda
eni direş…
Belli hem diil
aar hem ilin,
acı-pelin
tatlı derin,
büük hem küçük
çoktan mı ük?
Nikolay BABOGLU

BİR CUVAP YAZIN