birtakimiz_

17.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 536 KERÄ BAKILMIŞ

2018-ci yılın Hederlez (may) ayı Nikolay BABOGLUyu anma ayı

Birtakımız hem başkayız

Birtakımız hem başkayı
Karagözüz hem kulayız
Hepsimiz bir yol çiineriz
Hepsimiz kısmet isteeriz…
Neçin çekişeriz?

Düzdük eni Babilon
Üüsek birkaç milion
O bir dilli kuledän,
ani düzmüş eskilär
Şindi ne isteeriz?

Kulenin tepesindän,
Uzak kosmos dibindän
Zararlarımız görüner,
Dünnää kaybelmää gider…
Bunu mu isteeriz?

Bu asirdä çiinedi
Topraa taa çok askerlär,
Ama sansın etişti
Eni fikirlär,
Hepsimiz bileriz!

Ama eni fikirlär
Hastalık ta verdilär:
sokak dolu deliylän
Kudurêr kaynêêr
Herbir ahmak kendiycä
Dooruluk bulêr…

Birkaç hayırsız baargan
Çokluu sıbıdıp yoldan
Şaşkın karieristlär
İsteer halkı kullanmaa…
Büüklüü bal mı sanmışlar
Kör gibi hızlanmışlar
Yukarı isteerlär…

Ko çekişsin şaşkınnar,
Milletlär dalaşsınnar
Bu arada hırsızlar
Yok ne korksunnar,
Var ne çalıp soysunnar.
Nikolay BABOGLU

BİR CUVAP YAZIN