Gagauziya_

22.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 853 KERÄ BAKILMIŞ

2018-ci yılın Hederlez (may) ayı Nikolay BABOGLUyu anma ayı

Gagauziya
Kutlêêrız yaşını
Bizimcä, eskiycä
Yıslêêrız başını…
Mutlu ol, saasem ol.
Önündä açılsın
Geniş hem açık yol.
Tarla hep eşersin
Halkımız becersin
Zorları ensemää
Kolayda sevinmää,
İiliktä şennenmää
Gagauzlar bilsin.
Sän geldin dünnäya
Binyıllıın başında,
Bu gündä Devletim
Oldu 10 yaşında.
Dökülsün da dolsun
Şaraplan filcennar,
Yortuya çekilsin
Kliselerdä çannar.
İşidip bilsinnär
Kim taa bilmedi,
Ki var hem yaşêêr
Gagauz Devleti.
Yaşêêr, yaşaycek
Çok yıllar, çok asir
Gagauzluun bayraa,
Gagauz milleti…
Ne mutlu canına
Kim seni kutlaycek
Birinci yaşında!!!
Gagauziya, Gagauziya,
Bin yıllar sana!
Hem taa, hem taa
Okadar çok yıllar,
Nekadar göklerdä
Güneşin var sıcaa.
Nikolay BABOGLU

BİR CUVAP YAZIN