gul

24.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 761 KERÄ BAKILMIŞ

2018-ci yılın Hederlez (may) ayı Nikolay BABOGLUyu anma ayı

Osanna!
Ódam benim boodaya,
Aar başaklı tarlaya!
Cenk çiftçiyi öldürdü,
O inadına büüdü.
Var türküm dedelrä,
Gezmişlär çok erlerä,
Ayırmış ani ottan
İlk başaa-ekmek yapan!
Hem o ustaya adsız,
Ani çok vakıt raatsız
İlkin düzmüş tekerlää
Hiç düşünmeyip büüklää.
Taa çalêrız üüsek gimn
Korumuş dili hep kim,
Peetçiyä ilk, Gomera,
Stih baaşlayan bu erä!
Nekadar yaş yaşaycam,
Topraa Óda yazacam,
Bilmeer ki bolluu sınır
Bir kerä da diil kısır.
Denizä da metinniim –
Yok durduunu işittiym,
Uslusuz halı için
Hem tuzlu dadı için.
“Saa ol!” deycäm çmürä –
Dünedä en büük gülä,
Çeketmesinä onun,
Olmasın ki hiç sonu…
Nikolay BABOGLU

BİR CUVAP YAZIN