atom_bombasi_2

10.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 880 KERÄ BAKILMIŞ

2018-ci yılın Hederlez (may) ayı Nikolay BABOGLUyu anma ayı

Asirim

Sana kabaat atıp,
Pak delirer onnar,
Kimä düşüş düştü
Kuvet kullansınnar.
Koru ahmaklardan
Gelän günnermizi,
topraa, otu, bizi…
Kızgın ko sevelim,
iidä – sevinelim,
zorda hiç korkmaylım,
türkü da çalalım.
Olsun duumak, ölüm,
ama sırasında…
Salt bitmesin günnär,
tıkanmasın dünnä
mantar karasından.
Nikolay BABOGLU

BİR CUVAP YAZIN