Barıs_elcileri

27.12.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 424 KERÄ BAKILMIŞ

“2021-ci yılın Halklararası barış literatura premiya”sının saabileri belli oldu

Eni yıla karşı “Barışçıların baamsız Büükelçilii” Halklararası Merkezi (Germaniya, Halklararası jürinin predsedateli Dr. H-J. Wilhelm; “Klas’s Arts Center San Francisco” Halklararası Art-Merkezi (ABD, San Francisco); “Pegas Köprüsü”/ Pegasus Brücke FBG hem “Barış Forumu» (Germaniya, Frankfurt-Berlin, jüri azaları –Jochen Schmija, Gudrun Karpen) açıkladılar Barış elçilerin adlarını  – “2021-ci yılın Halklararası barış literatura premiya”sının saabilerini.

Ödülä bütün dünnäädan teklif edildi 500 kişidän zeedä kultura insannarın adları.

Bu ödül veriler türlü memleketlerdän anılmış yazıcılara, resimcilerä, çeviricilerä, bilgiçlerä, cümne insannarına literatura, resimcilik, halklararası hem cümne uurunda büük faydalı çalışmaları için, angılarının üüsek ruhlu yaratmaları, dünnää literaturasının hem kulturasının en islää başarılarının populizațiyasınnan insannarı birleştirer.

Bu yıl ödülleri kablettilär: Olga BEJANOVA, Anatoliy FRADİS hem İnna BOGAÇİNSKAYA (ABD), Rezauddin STALİN (Bangladeş), Marsel SALİMOV (Başkurdistan, RF), Mihas PAZNÄKOV, Anatoliy AVRUTİN hem Lüdmila VOROBYOVA (Belarusiya), Bahu-Mesedu RASULOVA (Dagestan, RF), Сounselloranany Alanan Masters  (Egipet), Leonid RASSADİN (Eni Zelandiya), Genrih DİK (Germaniya), Valerian MARKAROV (Gruziya), İndiya yazıcılar Birliin Baş sekretari Aşis SANYAL (İndiya, Bangladeş), Lidmila ŞUTYKO (İtaliya), Genadiy NORD (Kanada), Rollan SEYSENBAEV hem Galimkair MUTANOV (Kazakistan), Aydarbek SARMANBETOV (Kırgızistan), Aleksandr GRİȚAENKO (Şveyțariya), Hasan GAYUBOV hem Abdokahhor KOSİM (Tacikistan), Viktor TEREN, Liliya BONDAREVİÇ-ÇERNENKO, Yaroslav SAVÇİN, Lüdmila NİKULİNA, Vladimir HOMENKO, Nedejda BOYKO, Snejana BOJOK hem Mihail BOLŞAKOV (Ukrayna), Do Thi Hoa Li (Vyetnam).

Kutlêêrız laureatları – Barış elçilerini!

Dr. H-J. Wilhelm, Halklararası jürinin predsedateli (Germaniya)

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN