eni_ministular_1

16.03.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 182 KERÄ BAKILMIŞ

30 minuttan sora işi bitirdilär

Soțialistlär partiyasınnan Demokratlar partiyası arasında koalițiya annaşmasını Cümnenin önündä imzaladıktan 30 minut sora Demokratlar partiyasının teklif ettii eni minustruları emirä getirdilär. Bununnan birleşmä işini bitirdilär.

Moldova Prezidentı İgor DODONun, Moldova Premyer-ministrusu İon KİKUnun hem da Moldova Parlamentın spikerı hem Soțialistlär partiyasının başı Zinaida GREÇANAYAnın önündä Demokratlar partiyasının tarafından teklif edilän ministrular emin verdilär: reintegrațiya soruşlarında vițe-premyer Kristina LESNİK, korunmak ministrusu Aleksandr PINZAR, üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministrusu İgor ŞAROV, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄ, ekonomika hem inrrastruktura ministrusu Serdjiu RÊYLÄN.

BİR CUVAP YAZIN