prezent_niderlandi

19.04.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 978 KERÄ BAKILMIŞ

701 kişidän 498-zi (71%) kendilerini Moldova cümnesinin bir payı olarak sayêrlar

(Moldova Respublikasını cümnesinä Gagauziya hem Taraklı rayonun insannarının integraţiya konusunda incelemä Komratta açıklandı)

Çiçek ayın (aprel) 18-dä Komrat Devlet Universitetında bir toplantıda açıklandı incelemelär Moldova Respublikasını cümnesinä Gagauziya hem Taraklı rayonun insannarının integraţiyasınnan ilgili. Bu incelemä yapıldı Niderlandı devletin parasınnan.

Toplantıyı açtı Moldova cümne politikalar İnstitutun izmetçi direktoru Arkadie BARBAROŞİE, angısı urguladı, ani “incelemenin sonuçları lääzım esaba alınsınnar regionun hem respublikanın öndercileri tarafından”.

Sora danışma sözünnän nasaat etti Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH. Canabisi maasuz urguladı, ani “bu incelemä pek islää, zerä onu kuvetlär sımarlamadılar da onun sonuçları cümnenin haliz fikirini açıklêêr. Bu üzerä biz var nicä görelim dooru yoldan mı gideriz”. İrina VLAH sayêr, ani “incelemä geçän yılın sonunda yapıldı da o üzerä o büünkü kuvedin hem İspolkomun çalışmalarını da kantara koyêr”.

Bukureştä rezidenţiyasınnan Moldovada Niderlandı devletin Büüekelçisi Stelle RONNER-GRUBASİS sayêr, ani bu incelemä “gösterdi nicä Gagauziyanın insannarı respublikada hem regionda olan işlerä davranêrlar”.

İncelemeyi yapan CBX-AXA kuruluşun ekspertı Vasiliy KANTARCI bildirdi, ani “incelemenin soruşları kimi önemni işlerä cuvap verdilär, ama cuvaplar eni soruşları açêrlar”.

Moldova cümne politikalar İnstitutun programaların direktoru cümne politii Oazu NANTOY urguladı, ani “bu incelemelär respublikanın üülen tarafında insanın bakışında aslı durumu gösterdi”.

İncelemä gösterdi, ani 701 (bukadar insan soruşturulmuş) kişinin arasında 71% (498 kişi) kendilerini Moldova cümnesinin bir payı olarak sayêrlar.

PATRETTÄ: Moldovada Niderlandı devletin Büüekelçisi Stelle RONNER-GRUBASİS (saada).

Not. İncelemelär, Niderlandı devletin parasınnan, yapıldı CBX-AXA araştırma merkezinnän, Moldova cümne politikalar İnstitutun izininä görä.

BİR CUVAP YAZIN