Olimpiada_Statova

28.04.2017, tarafından yazılı , AAÇLIK, CÜMNE, İSTORİYA, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 1160 KERÄ BAKILMIŞ

Aaçlık GENOŢİDI: Aaçlıı geçirdik aaç, nesoy da korudu bizi Allaa?!

Olimpiada Dimitrievna STATOVA (kızlık laabı Krikova), 1927-ci duudu yılda Kongazda. 1948-ci yıldan beeri (evlendiktän sora) yaşêêr Kırlannar (Kotovskoe) küüyündä. 1940-1948 yıllar için bölä annattı:

Kırkıncı yılda bizim bobamızı aldılar trudarmiyaya, da başka biz onu görmedik.

Aaçlıı geçirdik aaç, nesoy da korudu bizi Allaa?! Bişey yoktu. Geldilär aldılar ekinneri. Komsomollar gezärdilär damnarda, tavannarda, hepsini boşaldardılar, alardılar. Ama biz, mamucuumuzlan, sakladıydık biraz papşoy. Sora papşoy da bitti.

Tif vardı, O hastalıktan insan kudurardı. Hepsini taligalarlan toplardılar  bolniţaa. Erlär da doluydu hastaylan. Bän da ulaştıydım, ama kurtuldum.

Allaa korudu bizi! Nesoy da korudu bizi Allaa, nesoy etiştirdi bizi Allaa hererdän korumaa?! Biz kurtulduk aaçlıktan da, kurtulduk hastalıktan da, kurtulduk hererdän.

BİR CUVAP YAZIN