Babu_Oli_kurkcu

24.08.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, İSTORİYA, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 1157 KERÄ BAKILMIŞ

Aaçlık GENOŢİDI: Aaçlıı geçirip, 90 yaşını tamamnadı

KÜRKÇÜ Olga Pavlovna (sokakça: Goçka Oli), Kiriyet küü-yü, 13.08.1927-ci yılın duuması:

“Of, uşacıım, nicä söliim sana! Aaçlıı geçirdik prost, zerä yoktu naşey imää. Hayvannarımız vardı, onnarı kestik, idik. Soracem ne bulardık – garga yahnısı mı, beygir yahnısımı. Adamım tuttu garga da onu da idik. Bobam kesti beygir da verdi bizä da. Bän 1945-tä evlendiydim.

Pek çok insan öldü küüdä aaçlıktan. Genç kızlar öldü. Genç evli insannar öldü. Çocuklar, bizim akran, öldü. Benim aaçlıkta bobam öldü hem öldü kardaşım ondört yaşında.

O yıllar kurak oldu. Ne ekti insan – çıkmadı. Ne da çıktı – onnar da kurudular. Ne da vardı tavannarımızda aldılar postavka.

İnsannarı kapardılar maazaya. Da insan alardı ne var, üç çuval mı, dört çuval mı, da kendi götürärdi – bolay suukta yatmasın maaza içindä».

Redakţiyadan: Bulü Oli, Allaa versin sizä taa çok yıllar, saalık hem sevinmelik!

BİR CUVAP YAZIN