ekaterina_baurculu

17.12.2016, tarafından yazılı , AAÇLIK, CÜMNE, İSTORİYA, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 906 KERÄ BAKILMIŞ

AAÇLIK cendeminin kayalarını geçip, diri kaldık

Patrettä Valkaneş kasabasından Ekaterina Georgievna BAURÇULU (kızlık laabı – Çerneva), 1923 yıldan duuması. Canabisi aaçlık için bölä dedi:

“Aaaçlıı pek prost geçirdik. İdilär uşaklarnı bütün. Büük kütüklär getiridim, sürüyärdim, sobayı yakalım da yısınalım. Yannaşırdım sobanın yanına uşaklarımnan – Kostikacıım hem Stöpa vardı. İmää yoktu. Vardı benim bir lelüm, mamunun kıskardaşı. Ordan-burdan toplamış kartofi kapçaazı onnarı – kaynadardık.

Sandık ani biz artık çıkmayacez o yıldan. Dübüdüz küü öldü. 5 uşaanı idi anası da o da büzüldü. Ölüleri kızaklan götürüdülär – rıpa içinä sıbıdırdılar. Ne köpek kaldıydı, ne kedi, ne patkan – hepsini idilär. Kaybeldiydi dünnä! Aaçlık cendeminin kayalarını geçip, diri kaldık. Kimä da verdim rubalarımı, çiizimi, elimdä yapılmış döşekleri bir konservaya – onnar da öldülär. Da genä bän kaldım yaşamaa. Allaa ayırêr kimi almaa”.

BİR CUVAP YAZIN