ZABUN_Nikolay

24.02.2017, tarafından yazılı , AAÇLIK, CÜMNE, İSTORİYA, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 910 KERÄ BAKILMIŞ

Aaçlık GENOŢİDI: Bitti, yok onnar! Damarları da yok!

Patrettä ZABUN Nikolay Dimitriyeviç, Ütülü küüyündän (küücä – “Gimberg”), duudu 1939-cu yılda Hederlez ayın 4-dä.

Aaçlık için bölä annattı: “Gezärdilär evlerdä da alardılar insannardan hepsini: ekini, koyunnarı, malları. Bakmardılar senselä mi, diil mi? Kim gezdi, da aldı insannardan imekleri, bizdä vardı 7-8 bölä semya, hiç kalmadı biricii uşakları, topucuu öldülär. Bitti, yok onnar! Damarları da yok!
Boba avşamdan kururdu tuzak tauşamnara. O yıl tauşam pek çok vardı. Getirärdi üç tauşam da, dört tauşam da. Te onunnan diri kaldık. Dädu Boji yardım etti.
Küüdä insan cok öldü, ama diil okadar nekadar Balbokada, Kara Aaçta. Bolbokada üç paydan bir pay kalmış, iki payı ölmüş. Taa büün da onnar o sayıya etişämeerlar”.

BİR CUVAP YAZIN