aleksandrovaka_DSC_5330

08.11.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 471 KERÄ BAKILMIŞ

Aaçlık GENOŢİDın 70-ci yıldönümü geçti! Gagauziya politikacıları, dilsiz gibi, sustular!

Bıldır tamamnandı 70 yıl, nicä gagauzlara karşı aaçlık GENOŢİDı başladı, da Sovet Rejimın tarafından bu zorlan yapılan aaçlık GENOŢİDında 1946-cı yılın güzündän 1947-ci yılın ilkyazınadan milletimizin 40-60% arası insanı, bir kabaatsız aaçlaa kurban olup, aaçlıktan öldü!

Bir yılın içindä biz durmamayca annattık bu KARA yıldönümü için. sayfalarımızda söz verdik onnara, kim bu cendemin içindän geçip, diri kaldı da büün annattı o acı aslılar için. Bir yıl biz bekledik, ani Gagauziya öndercileri hem politikacıları makar yarım laf söleyeceklär bu BÜÜK TRAGEDİYA için. Ama onnar, dilsiz gibi, sustular, susêrlar hem susaceklar, zerä çekilerlär o damarlardan, kim bu GENOŢİDI yaptı. O damarlardan, kim halkımızı sattı hem aaç braktı. O damarlardan, kim ekinnerimizi alıp, sora kızlarımızı selskiy sovetlerdä çıplak soyundurup, gülmää alardı. O damarlardan, kim, devlettän aaç olannara verilän ekmekleri satardı da kıırma iyärdi. O damarlardan… o kara damarlardan… o titsi damarlardan.

Onnarın Allhları var sa, o Allahlar onnardan soracek. Ama belli ani Allahları yok, şeytannarı var, da o şeytannar onnarı yannında tutêrlar. Deyeceydik “Allaa onnarı prost etsin!”, ama deyämeeriz, dilimiz dönmeer. Ko ölä da proet edilmedik kalsınnar.

Biz sa yakalım mumnarı hem ileştirelim kolaçları aaçlıkta zorlan gidän o kabaatsız kurbannarın cannarı için! Allahım, işit hem acı!

PATRETTÄ: Pomana ileştirer Sofiya Vasilyevna BOROGAN (Aleksandrovka küüyü, Bolgrad rayonu, Ukrayna).

 

Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM
(https://www.youtube.com/watch?v=ZbYCUHoxh6I)

Urun çannarı – onnar ötsünnär!
Aslıyı dünneyä essinnär!
Neleri geçirdik – görsünnär!
Neçin yas tutêr analar – bilsinnär!
Dualar okunsun, günnüklär tütsünnär –
Çannarlan bilä ko Cannar ötsünnär…
Üreklär barabar atsınnar –
Dünneyi ayaa kaldırsınnar…
Susarsa çannar, susarsa Cannar,
Kayıp İNSANNAR, kalacek – cellatlar

Mumnar ko yansın…
Stavrozlar yapılsın…
Kolivalar alınsın…
Şaraplar dadılsın…

Mezarlara sular dökülsün…
Günnüklär tütütsün…
Yaşlar ko aksınhepsicii anılsın
Hepsini analım sıradan –
Kim kabaatsız olduydu kurban…
Kimin canını koydular altarä –
Aaçlaa, rejimä, Sibirlerä…
Hep-si-ni-i-i, a-a-alayıp, analı-ı-ım:
Adı olanı, adsız kalanı birerdä sayalım… analım…
Dünneyä gelmeyän evladı dizelim… analım…
Vatizädän ölän günahsız cannarı dizelim… analım…
Stevnuzluu giimeyän, gözelim kızları analım…
Analaa düşmeyän, donaklı gelini analım…
Bobalık dadını datmayan oolları analım…
Ana topunu, boba hakını almayan analar-bobalar anılsın…
Vakıtsız gidän ihtärlar… anılsın…
Yaalıda oruçtan can verän insanar… anılsın…
Göklerdän bakan cannar anılsın…
Hepsinin adı yazılsın, okunsun, sayılsın,
Hiç bir da cancaaz kalmasın…
Hepsini sıradan analım…
Analım… dizelim… dizip, analım…
Dizmektän dolaylar ko ötsün,
Kahırdan acılar gömülsün….
Ba-a-arın, ba-a-arın, ilinnensin ko cannar,
Ba-a-arın, ba-a-arın, bayılınca acı duygular,
kesilincä kuvet, tutulunca seslär…

Şindi susun!
Duadan, baarmaktan Canımız dinnensin,
Aydınnık dünnä ilinnensin…
Yaşlardan süzülmüş gözümüz ko görsün,
Yaşamak, İNASNNAR, kısmetä ko dönsün.
Yaslı vakıtlar da gitsin, ko bitsin
Kara erinä biyazlar ko giinsin…
Duaklar, stevnuzluk dikilsin,
Kasımnan Hederlez dirilsin,
KURTLAR Canavar yortusunnan gelsin…

Güneşlär şılasın, Kurbannar kesilsin…
Sofrada dualar sölensin…
Can saalıı için dualar okunsun,
Vakıt geldiynän YAS tutulusun…
Olmasın genä zaman da beter –
70 yıllık yasımız hep sürter… HEP SÜRTER…

Todur ZANET,
“Rekvim” kiyadı, Kişinev, 2015 y.

 

BİR CUVAP YAZIN