Aaclik_kurbannari

16.03.2017, tarafından yazılı , AAÇLIK, CÜMNE, DRAMATURGİYA, İSTORİYA, KULTURA, LİTERATURA, TEATRU BÖLÜMÜ, 1394 KERÄ BAKILMIŞ

“Aaçlık kurbannarı” spektaklisini Baba Marta ayın 16-da genä göstererlär

Küçük ayın 25-dä saat Çadırda oldu premyera “Aaçlık kurbannarı” spektaklisinä, angısını sţenaya koydu “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusu. Spektaklinin rejisöru – Mihail KONSTANTİNOV, pyesanın avtoru – dramaturg Todur ZANET. Pyesa adandı Büük AAÇLIIN 70-ci kara yıldönümünä.

 

Baba Marta ayın 16-da “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusu bu spektarliylän Gagauziyada «Свободная сцена» III-cü teatru Festivalini açacek.

Spektakli başlêêr saat 18:30-da, Cadır kasabasının Kultura Evindä. Giriş – parasız.

BİR CUVAP YAZIN