açlık kurbanları (1)

04.03.2014, tarafından yazılı , DRAMATURGİYA, LİTERATURA, TEATRU BÖLÜMÜ, 2519 KERÄ BAKILMIŞ

“Aaçlık kurbannarı” Türkiye türkçesindä çıktı

Gagauz dramaturgun Todur ZANETin “Aaçlık kurbannarı” pyesası Türkiyeda ayırı bir kiyat olarak tiparlandı. Kiyadı hazırladı hem pyesayı Türkiye türkçesinä çevirdi aaraştırmacı hem bilim adamı Abdulkerim DİNÇ.

Pyesadan oncä kiyatta gagauzlar için, avtor için hem da aaçlık için birkaç yazı var. Kiyadı Prof. Dr. Nevzat ÖZKANın “Sunuş” yazısı açêr. Sora Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAHın “Birkaç söz…” yazısı er bulêr.  Sora kiyatta verili Abdulkerim DİNÇin yazısı “Aaçlık kurbannarı hakkında”, angısı pyesa hem pyesada aanadılan vakıtlar için annadêr. Abdulkerim DİNÇin başka bir yazısı annadêr pyesanın avtorunun biografiyasını. Hepsi bu yazılar Türkiye türkçesindä yazılı.

Ama kiyadı hazırlayan Abdulkerim DİNÇ bu yazılardan sora kiyatta gagauz dilindä tiparlêêr Todur ZANETin statyasını “AAÇLIK KURBANNARI MEZARLARDAN BAARÊRLAR!”. Bu statyadan sora da tiparlı 3 perdeli “Aaçlık kurbannarı” pyesa.

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN