Bengu_aaclik_kurbannari_

26.10.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, DRAMATURGİYA, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 386 KERÄ BAKILMIŞ

“Aaçlık kurbannarı” Türkiyedä genä tipardan çıktı

Türkiyenin “Avrasya Yazarlar Birlii” kuruluşun “BENGÜ” yayın evindä 2020-ci yılın Orak ayın (iyül) 29-da, ayırı bir kiyat olarak, tiparlandı Gagauz dramaturgun Todur ZANETin “Aaçlık kurbannarı” pyesası.

Bu Türkiyedä kiyadın ikinci baskısı (birincisi 2014-cü yılda oldu). Kiyadı hazırladı hem pyesayı Türkiye türkçesinä çevirdi gagauzları aarştıran bilim adamı Abdulkerim DİNÇ.

Saa olsun “Avrasya Yazarlar Birlii” Başkanı Yakup ÖMEROGLU, ani dünnääya gagauzların Aaçlık kırımını anmatmakta yardımcı olêr.

BİR CUVAP YAZIN