zanet_akademik_3

14.06.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 1402 KERÄ BAKILMIŞ

Akademik Todur ZANET 60 yaşında!

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 14-dä, Gagauz Milli Gimnanın avtoru, poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, sţenarist hem rejisör, publiţist, çevirici, “Ana Sözü” gazetasının baş-redaktoru hem “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı, akademikTodur ZANET 60 yaşını tamamnadı.

Todur ZANET kendisi için bölä deer: “Bän – gagauzum! Bän utanmêêrım kendi dilimdän hem halkımdan! Onnar benim kanım hem canım! Onar benim ana damarım, köşä taşlarım! Onnar beni erdä tutêr hem beni bän yapêr! Taa son soluumadan, üreemin bitki atışınadan hep izmet edecäm onnara: Gagauz Halkıma, Gagauz Dilimä hem Gagauzluuma!

yada bölä:

“Bän kopmadım hiç halkımdan:
Ne kahırdan, ne beladan, ne zorluktan.
Yaslı günnerindä onunnan hep oldum,
Kara kuvetlerä güüsümnän bän durdum,
Öldüm da, dirildim da – birliktä,
BÖLÄ ÖMÜR – pek büük kısmet bu dünnedä…”
(Todur ZANET, 14.02.2015 yıl)

Bütün ürektän kutlêêrız Sizi bu pek gözäl hem paalı yıldönümünnän. Saalık, kısmet, selemet hem uzun ömür Canabinizä. Gagauz halkımıza hem Gagauzlaa izmetleriniz hem zaametleriniz sona varmasın hem hep bölä bereketli hemda girgin olsun.

Saalık Allaa versin!

“Ana Sözü” gazetanın redakţiyası

BİR CUVAP YAZIN