baskan_icin_imza_2

02.04.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1164 KERÄ BAKILMIŞ

Akıl almaz bir esapsızlık: Gagauziyada Moldova Konstituțiyasına, Temel Kanonuna hem Seçim Kodeksına bir umursuz nestederlär

Kuvedä gelmää deyni insannar canını şeytana satêrlar – bunu hepsi biler! Hepsi biler, ani kuvedä geldiynän da onnar, gülär üzlülük hem büüleyicilik maskalarını suratlarından koparıp, kuvet hem para için satêrlar dostlarını hem kafadarlarını, dinini hem inanını, topraanı hem vatanını ( “vatan” lafını maasuz küçük bukvaylan yazêrım, zerä onnarda Vatan da yok).

Ama, açan bu iş için Moldova Konstituțiyasına, Gagauziyanın Temel Kanonuna, Gagauziyanın Seçim Kodeksına nestedip, satêrlar kendi milletini, kendi halkını – bu akıl almaz bir esapsızlık.

Osaydı bu absurd sade bizä deyni mi? Onnara deyni – bu yaşamak norması mı?

Onnara hayınnık hem satkınnık norma sa, ozaman onnara deyni, paradan kaarä, ayozlu bişey kalmamış.

Bakın büün Gagauziyada ne olêr – maamilä surat “inițiativalı insannar” büünkü Başkanı taa bir kerä tahtında brakmak için, milletimizdän, halkımızdan imza toplêêrlar. Bileräk, ani imzayı koyan insan hiç bir kerä lafından atılmêêr, Başkan hem onun “adamnarı” insannarı maasuz tuzaa sokêrlar.

Kuvettä bulunan kişilär bunu neçin yapêrlar? Bezbelli duyêrlar, ani başka türlü onnar genä kuvettä kalamayaceklar. Ama kalmaa isteerlär! Onuştan bütün administrativ resursunu hem teatruluu koşup, suratlarına genä gülär üzlülük hem büüleyicilik maskalarını takıp,

herbir zakonsuzluu yapmaa koşulêrlar.

Başkan söleyeräk, ani o “Gagauziya Temel Kanonu”n garantı (bak: http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=45950), bir umursuz çiiner o Kanonun 61-ci statyasını, neredä sölener, ani seçimnaär  “SAKLI hem SERBEST oy vermäklän” olêrlar. Bundan kaarä, hep ölä, Canabisi hem onun taraftarları çiinerlär Moldova Konstituțiyasının 38-ci statyasını da, neredä hep bu yazılı.

İsteerim bu zakonsuzluu yapannarın aklılarına getirmää, ani “Gagauziyanın Seçim Kodeksı”nın 6-cı statyasında yazılı, “seçimcinin oy vermesinä hem onun kontrol etmesinä baskı olamaz”.

Kalanını, esabınız varsa, esabınıza brakêrım.

Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Foto: gagauz.md

BİR CUVAP YAZIN