Gaydarli_Natalya

26.04.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1646 KERÄ BAKILMIŞ

Alatla yaşamaa gününü

Tanışın – Nataliya GAYDARLI Kıpçak küüyün S. Baranovskiy teoretik liţeyin 12 “А” klasından. Peet yazêêr 3 dildä: gagauzça, angliyca, rusça. Büün onun debütü “Ana Sözün”ndä.

***
Alatla yaşamaa gününü,
Etiştir duymaa dadını.
Saklama gözäl üzünü,
Göster o gülüşünü.

Canında ana dilin
Senin duan angı dildä
Peydalanêr ilk canında?
Angı laflarlan fikirin
Duuêr o kafanda senin?
Ana dilin –
O fikirin senin,
Duan,
Senin ekmään, lafın,
Sevdan.
Çok dil bilärsaydın – islää,
Ama sän canını seslä.
Onun yaşêêr derinniindä
Duyguların öz dilinä.
18.03.2019

BİR CUVAP YAZIN