Aaclik_Aleksandr_BABOGLU

14.03.2018, tarafından yazılı , AAÇLIK, CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 1279 KERÄ BAKILMIŞ

Aleksandr BABOGLUya 1946-1947 yıllarda aaçlık için kıpçaklılar annattı

“GagauzMedia” portalın “1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak” maasuz proektı

Esaba alarak, ani 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” kabletmää istämdi, GagauzMedia portalı karar aldı açmaa maasuz bir proekt “1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak” («Памяти жертв голода 1946-1947 годов»).

Bu proekt çerçevesindä tiparlanan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda pay alan Kıpçak küüyün B. YANAKOGLU teoretik liţeyin 12-ci klasta üürencisi Aleksandr BABOGLUnun hazırladıı materialı burada: https://gagauzmedia.md/newsid=14491/.

Aaçlık için ona anaattılar: Dimitriy Panteleeviç TOPAL (18.11.1929), Praskovya Stepanovna ÇOLAK (29.11.1924) hem Harlampiy İlyiç GAYDARLI (13.02.1926).

BİR CUVAP YAZIN