stoyanoglu.jpg_1_1

06.10.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1061 KERÄ BAKILMIŞ

Aleksandr STOYANOGLU tutuklandıynan: “Bu – memlektin prezidentı tarafından kinnik”

(Moldovanın Gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU 72 saada tutuklandı)

Dün avşamneyin, saat 18:00 için açıklanmış pres-konferențiyanın önündä, Moldovanın informaţiya Slujbasının SİSı (eski KGB) tarafından 72 saada tutuklandı Gagauz olan Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU.

Bu iş yapıldı bölä sțenariyaya görä:

– Moldova justițiya ministrusu Serdjiu LİTVİNENKO zorlan toplandırdı Moldova Prokurorların Üüüsek Sovetini;

– Bu sovetä gelän Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUyu Serdjiu LİTVİNENKO kuudu oradan;

– Sovetin gündelik işinä zorlan koyuldu soruş: “ Moldova Parlamentı PAS parstiyasından deputatın Lilian KARPın Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUya karşı danışması için”;

– Danışma koyulunca hem kabledilincä, Antikorupțiya prokuroru Viktor FURTUNA Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUya karşı ceza işi açtı;

– Ceza işi açıldıı gibi Moldova justițiya ministrusu Serdjiu LİTVİNENKO hemen bildirdi, ani, zakona görä, bölä iş açıldıktan sora, Moldovanın Baş prokuroru, geçici olarak, işindän alınêr.

– Taa ötää maskalar  şousunnan Moldovanın informaţiya Slujbasının SİSı (eski KGB) ofițerları, gösterici şamatalıklan gelip Moldovanın Baş prokuraturası binasına üç saatlık yoklamalar yaptılar, nedän sora, Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUyu 72 saada tutuklayıp, onu evinä götürdülär, neredä genä yoklama oldu.

Baş prokuror Aleksandr STOYANOGLU prokuraturanın binasundan çıkarkana etiştirdi demää jurnalitlerä: “Bu devlet enidän baskıya yakalandı”. Sora da, kendi evinin kapusunun yanında, jurnalistlerin soruşuna “Neçin onu tutukladılar?” Baş prokuror Aleksandr STOYANOGLU bölä cuvap verdi: “ Bu – memlektin prezidentı tarafından kinnik”.

Not. Geçti haber, ani Baş prokuror Aleksandr STOYANOGLU eşini dä tutuklamışlar, ama bu saataa ofițial bir açıklama bu konuda yok.

BİR CUVAP YAZIN