stoyanoglu_a_

07.10.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1881 KERÄ BAKILMIŞ

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem protestlar geçer – Gagauziya başkanı susêr!

Moldovanın eni kuvetleri tarafından 05.10.2021 avşamsı gagauz olan Moldovanın Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun bir kabaatsız tutuklanması Moldovayı hem Gagauziyaya sarsılattı hem sarsıladêr.

Taa o avşam buna karşı olduklarının hem bu tutuklanın sebepsiz olduunu jurnalistlerä açıkladılar hem juridika argumentlarını getirdilä Moldovanın anılmış hem saygılı advokatları hem prokurorları, diplomatları, devlet adamnarı hem cümne insannarı, ama Gagauziya Başkanı İrina VLAH sutu.

Canavar ayın 6-da sabaalendän artık Komratta hem Kişinevda Moldovanın Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu arkalamak için mitinglar hem protestlar başladılar.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr!

Gagauziyanın baş kasabasında Komratta miting geçti Gagauziya Başkannıın binasının önündä. Bir kaç saatlık mitingta Gagauziyanın patriotları, eski hem eni politikacıları, Halk Topluşun deputatları, Moldovanın zakonnarını önä süreräk, Moldova kuvetlerindän bir kabaatsız tutulan Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılmasını istedilär.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep sustu!

Taa sora Gagauziya Halk Topluşun VI-cı hem eni seçilän VII-ci dönem deputatları sıradan dışarı olan maasuz bir toplantı yaptılar, neredä danıştılar Moldovanın eni kuvetleri kabaatsız tutulan Aleksandr STOYANOGLUyu serbest braksınnar. Herliim bu iş yapılmarsa Gagauziya eni kuvetlerä karşı seslämemäk düzeninä geçecek.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr!

Moldovanın baş kasabasında Kişinevda da susan olmadı. “Cümne Kongresı” partiyası, Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için, Moldova Parlamentın önündä, “Huntayı erä!” lozungunu önä çıkararak, protest etti. Bu protesta Moldovanın “Renato Usatıy” partiyasından insannar da katıldı.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr!

Hep o günü Moldova Baş prokurorun yardımcıları Kişinevda bir pres-konferențiya yaptılar. Burada Moldova Baş prokurorun yardımcısı Ruslan POPOV argumentlän söledi, ani Aleksandr STOYANOGLUya karşı Moldova Parlamentı PAS parstiyasından deputatın Lilian KARPın yazısı temelsiz bir iştir, çünkü juridika kanonnara dayanmêêr.

Bundan kaarä Baş prokurorun yardımcıları üzä çıkardılar Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklamasının haliz sebepini. “Bu sebep – dedi  Baş prokurorun yardımcısı Ruslan POPOV – Büünkü Moldova justițiya ministrusu Serdjiu LİTVİNENKOnun pek yakın senselesini “Victoriabank” bankasının baş buhgalterını Mariya YOVUyu kapandan kurtarmaa, zerä ona karşı bankalık cambazlıında ceza işileri var. Bundan kaarä, Magistratlıın Üüsek Sovetinin geçici prezidentin Dorel MUSTÄȚAnın da bu iştä meraklıı var, çünkü onun kardaşı da bankalık cambazlıına karışık”.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr!

Büün, Canavar ayın (oktäbri) 7-dä saat 12:00 Komratta genä, Moldovanın Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu arkalamak için miting ilerleyecek.
stoyanoglu_miting_komrat_
stoyanoglu_miting_kişinev_

BİR CUVAP YAZIN