tuz_ekmek

30.01.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 670 KERÄ BAKILMIŞ

Allaa sizä yardımcı olsun, da saaselem başarasınız bu işi!

Eni Yıla karşı bana telefon açtı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyanın sistemasında işleyän bir adam. Da dedi:

- Födor İvanoviç, naşey sän yaptın bizimkilerä, eştin bu yuvayı, da onnar kaçınmaa başladılar!

- Onnar herkerä kaçınardılar!- cuvap ettim bän.

- Sän annamadın! Sizin küülerdä gezmeniz hem yaşlılardan evelki işleri yazmanız, onnarı raada brakmêêr. Şindi hepsimizä izin verildi, sizin izlerinizdän gidip, babucukları Çadıra getirelim, da  yazdıralım studiyada onnarın evelki gagauz türkülerini!

- Pek islää! – dedim. – Şükür, ani bunu yapêrlar! Kalacek daymalarda!

- Dooru, ama sana yardım etmeyelim da, dedilär!

- Bana gagauz halkı yardım eder! – dedim. – Siz da nekadar yardım ettiniz; saa olun! Şindi izinnerä uyun, zerä kayalar arasına düşärsanız, işsiz kalacenız!

- Taa bir kerä saa olun siz da, hem afedin!

Fasıl bir dialog, ama önemni bir dialog. Onu Eni Yılın ilk günnerindä annattım bir “büük” insana. Gülümsedi, ama bişey demedi. Bän da sadä şaşatım bu gülümsemeyä.

Geçennerdä bana telefon edän adamnan Komratta buluştum. Buluşmamıza sevindi hem sordu:

- Neçin bu işi açıklamêêrsınız?

- Lääzım mı?

- Lääzım! – dedi. – Lääzım, zerä aslısı lääzım herkerä açık olsun.

- İslää, Açıklayacam!

Büün da bu sözümü erinä getirerim. Hem isteerim kendi adımdan saa ol demää Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyanın zaametçilerinä, ani bu büük işi başlatmışlar. Allaa sizä yardımcı olsun, da saaselem başarasınız bu işi!

Saygılarımnan,
Akademik hem poet Todur ZANET.

BİR CUVAP YAZIN