gotisan

20.12.2014, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1325 KERÄ BAKILMIŞ

“Altın fikirlär” aforizma kiyadı

Geçennerdä gagauz okuycusuna tanıdıldı eni bir kiyat – “Altın fikirlär”. Onu hazırlamış Beşgöz küüyün primarı Nikolay GOTİŞAN. Canabisi gagauz dilindä üüredici zanaatına saabi.

Kiyadın prezentaţiyası oldu Gagauziyanın bilim Merkezindä. Nicä açıklandı orada Nikolay GOTİŞAN, kendisi çevirmiş gagauz dilinä hem kiyada koymuş dünnä filosofların (Konfuţiy, Solomon, Sokrat, Demokrit h.t.b.) sözlerini.

“Altın fikirlär” kiyadın tiparlanması için İspolkom harcadı 14 bin ley.

Kiyadın tirajı – 370 taanä.

BİR CUVAP YAZIN