litey_kongaz (1)

26.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 618 KERÄ BAKILMIŞ

Amerikadan musaafirleri tuz-ekmeklän karşladılar

Baba Marta ayın 21-dä Kongaz Todur ZANET teoretik lițeyinä, tanışma programasınnan hem “GAGAUZLUK” Cümne Birliin yaptıı “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” Proektın azalrınnan lafetmää deyni geldilär ABDdan (Amerika Birleşik Devletleri) musaafirlär.
litey_kongaz (2)

Jean-Camille Kollmorgen ABD musaafirlerini hem akademik Todur ZANETi lițeyin eşiklerindä tuz-ekmeklän karşladılar üürencilär, lițeyin direktoru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA yardımcılarınnan. Nedän sora Kongaz küüyün “Altın çöşmä” uşak ansamblisinin artistleri oynadılar gagauz hem moldovan oyunnarını.
litey_kongaz (4)

Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA annattı musaafirlerä lițey için hem buyur etti onnar tanışsınnar lițeyin bibliotekasınnan, neredä bibliotekacı Mariya İvanovna KOLEVA hem gagauz dilindä hem literaturasında üüredici Mariya İlyiniçna DUŞKOVA hazırlamıştılar sergileri, ani Proektı hem onun öndercisinin akademik Todur ZANETin yaratmaklarını annadırdılar.

BİR CUVAP YAZIN