karamit_1-

31.07.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 3504 KERÄ BAKILMIŞ

Ana dilimizi başka dillerä kurban etmeyelim!!!

64 yıl geeri 1957-ci yılda iyül ayın 30-da bizim ana dilimiz – gagauz dili kabletti ofiţial yazısını. Bu olay açtı geniş yol dilimizin hertarafça ilerlemesinä! Büün bizdä, gagauzlarda, büük yortu! Kutlêêrım hepsimizi!

Ama yok nicä nışannamayım onu da, ani bu 64 yılda ilerlemäk erinä, dilimiz kaybelmäk kertiinä etişti. Nicä oldu da kabletmişkän yazımızı, angısı dädularımızda yoktu, dilimizi şkolada üürenärkän, onun temelindä avtonomiyayı kurmuşkan, onu korumayı zakonnara yazmışkan, bu hala geläbildik? Çıkış bir – yannış dil politikası! Kimin tarafından? Büünkü gündä hem geçmiştä avtonomiyanın başında durannarın.

Kim büün bunun için cuvapçı?

En ilkin Başkan hem Bakannık komiteti – bu onnarın borcu zakona görä. Bu uurda eterincä işlämeerlär. Demeyecäm, ani bişey yapmêêrlar, ama taa çok sıra sade sayılsın deyni, laf çıkmasın deyni yapêrlar. Gerçek yanmak dilimiz için yok.

İkinci – Halk Topluşun deputatlatı. Dilimizin kullanmak sferasını genişletmäk için Zakon kabledildi – Başkanın aazına bakannar çiineerlär onu da.

Üçüncü – bütün halkımız!

Hadi uyanalım!

Uşaklarımızı ana dilimizdä lafetmää üüredelim!

Kendimiz hererdä hem herzaman gagauzça lafedelim!

Bizim gözäl hem zengin dilimiz var, başka dillerä onu kurban etmeyelim!

Sade o varkan, varız biz dä, nicä bir halk!!!

Elena KARAMİT, Avdarma küüyün gagauz dilindä üürediciykası

BİR CUVAP YAZIN