Evenimente1 (3)

14.08.2013, tarafından yazılı , CÜMNE, SIRALARIMIZ BÖLÜMÜ, 2201 KERÄ BAKILMIŞ

“Ana Sözü” 25 yaşını tamamnadı!

Paalı okuycularımız, sizinnän birliktä büün “Ana Sözu” gazetamızın 25 yaşını kutlêêrız. 25 yıl geeri 1988-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-dä dünneyä geldi o, kimin zodiyasında yazılıymış GAGAUZ halkımıza hem GAGAUZLUUMUZA izmet etmää – dünneyä geldi “Ana Sözu” gazetamız!

“Ana Sözu”nän gagauz halkı kendi dilini hem kulturasını korumaa becerdi. Kendi dilinä deyni latin grafikasını kazandı. Literaturamıza eni adlar getirdi.

“Ana Sözu” yardımınnan hem onun çalışmalarınnan gagauzlar devletlii kurdular hem kendi istoriyasında eni sayfalar yazdılar.
“Ana Sözu” çok kere kapanmak kertiinä da geldi, ama insannarınnan, halkımızın hem Türkiyenin yardımınnan ayakta kaldı. Saa olsunnar!  Büünkü gündä dünnää gazetamızın 585 sayısını gördü.

Pallı, saygılı okuycularımız hem dostlarımız “Ana Sözu”  daymaların-daymalarında sizin için, milletimiz için, devletliimiz, dilimiz hem kulturamız için izmet etti, edecek hem izmet eder da.

Beş yıl geeri biz yazdıydık: “Ana dilimizä hem kulturamıza izmettän başlayıp, GAGAUZLARIN DEVLETLİK KURMASINDA en büük hem baş rolü oynadık. Gagauzlara GAGAUZLUK DUYGULARI uyandırılmasında çan olduk, ANA DİLİMİZÄ can olduk, DEVLETLİİMİZÄ kurban olduk, DOORU İSTORİYAMIZA pak şafk olduk, KULTURAMIZA köşä taşı olduk, LİTERATURAMIZA çöşmä olduk”. Bu sözlerdän büün da atılmêêrız hem hiç bir kerä da atılmayacez!
Hepsimizä saalık, kısmet, bereket, uzun ömür, aydın geleceklär!

Yaşasın “Ana sözu” gazetamız! “Ana sözu”nän Gagauzlar hem Gagauzluk yaşasın!

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN