Ana_sozu_30

14.08.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 708 KERÄ BAKILMIŞ

“Ana Sözü” gazetası 30 yaşında!

Paalı okuycularımız, sizinnän birliktä büün “Ana Sözu” gazetamızın 30-cu yıldönümünü kutlêêrız. 1988-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-dä dünneyä geldi o gazeta, angısına Allahtan verilmişti GAGAUZ halkımıza, GAGAUZLUUMUZA hem insannıımıza izmet etmää – geldi “Ana Sözu” gazetamız!

“Ana Sözu”nän gagauz halkı kendi dilini hem kulturasını korumaa becerdi. Kendi dilinä deyni latin grafikasını kazandı. Literaturamıza eni adlar getirdi.

“Ana Sözu” yardımınnan hem onun çalışmalarınnan gagauzlar devletlii kurdular hem kendi istoriyasına eni sayfalar yazdılar.

“Ana Sözu” çok kerä kapanmak kertiinä da geldi, ama insannarınnan, halkımızın hem Türkiyenin yardımınnan ayakta kaldı. Saa olsunnar!

Bu 30 yılın içindä, büünä kadar, sizlerä, paalı okuycularımız, hem bütün dünneyä 705 nomer çıkardık.

“Ana sözu” için biz bir kerä bölä yazdıydık: “Ana dilimizä hem kulturamıza izmettän başlayıp, GAGAUZLARIN DEVLETLİK KURMASINDA en büük hem baş rolü oynadık. Gagauzlara GAGAUZLUK DUYGULARI uyandırılmasında çan olduk, ANA DİLİMİZÄ can olduk, DEVLETLİİMİZÄ kurban olduk, DOORU İSTORİYAMIZA pak şafk olduk, KULTURAMIZA köşä taşı olduk, LİTERATURAMIZA çöşmä olduk”. Bu sözlerdän büün da atılmêêrız hem hiç bir kerä da atılmayacez!

Hepsimizä saalık, kısmet, bereket, selemet içindä uzun ömür, aydın geleceklär!

Pallı okuycularımız hem dostlarımız, “Ana Sözu”  daymaların-daymalarında sizin için, milletimiz, devletliimiz, dilimiz hem kulturamız için izmet etti, edecek hem izmet eder da.

Yaşasın “Ana sözu” gazetamız! “Ana sözu”nän Gagauzlar hem Gagauzluk yaşasın!

Akademik Todur ZANET, “Ana Sözü” gazetasının baş redaktoru

BİR CUVAP YAZIN