ana sozu

20.11.2013, tarafından yazılı , CÜMNE, SIRALARIMIZ BÖLÜMÜ, 2378 KERÄ BAKILMIŞ

“Ana Sözü”n 25-ci yılı KDUda bakıldı

Canavar ayın 18-dä Komrat Devlet Universitetın bibliotekasında 25-ci yıldönümünän ilgili olarak toplantı oldu. Orada baş redaktor Todur ZANET “Ana Sözü” gazetasının yaşaması için hem kendi literatura yolu için annattı.

Toplantıyı hazırladılar KDU bibliotekasının baş zaametçisi Vera ÇİMPOEŞ, KDU bibliotekacısı Larisa ÇAKİR hem “Atatürk” bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU.

Maasuz buluşmak için bibliotekacılar hazırlamıştılar iki sergi: “Ana Sözü” – 25 yaşında!” hem “Eni Kiyat”.

Birbuçuk saadın içindä Todur ZANET annattı gazetanın 25 yıllık ömürü için, kendi yaratmak yolu için, okudu peetlerini hem cuvap verdi koyulan soruşlara.

Buluşmayı selemnadı KDU rektoru. Buluşmada pay aldılar KDU prorektorları, dekannar, Gagauz dili hem literaturası kafedranın zaametçileri, jurnalistlär, magistratlar, studentlar hem pedagoglar.

Larisa ÇAKİR, bibliotekacı

BİR CUVAP YAZIN