Gagauz_dernaa_TİKAda

16.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 356 KERÄ BAKILMIŞ

Ankarada eni kurulan gagauz dernään öndercileri TİKAda

Baba Marta ayın 15-dä Ankara eni kurulan Gagauz dernään azaları buluştular TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİKlän.

Buluşmada dernään azaları şükür ettilär Türkiye Respublikasının TİKA yolunnan Gagauziyada yapılan proektlar için. Onnarın arasında var bıldır TİKA tarafından Gagauziyada yapılan hem tertiplenän Komrattakı “Aziz SANCAR” adına alıştırma hem diagnostika korpusu (bak: http://anasozu.com/komrat-aziz-sancar-adina-alistirma-hem-diagnostika-korpusu-turkiye-prezidenti-tarafindan-acildi/) hem “Hoca Nastradin” adına modern yatılı uşak başçası

(bak: http://anasozu.com/tikadan-gagauzlara-hoca-nastradin-adina-modern-yatili-usak-bascasi/) hem başka.

Bundan kaarä buluşmda gelecektä eni yapılacek proektlar için da söz gitti. Gagauz dernään azaları açıkladılar, ani onnar gagauz kulturası sıralarına aarlık vereceklär hem Türkiye-Moldova-Gagauziya arasında kultura dostluk köprülerin kurulmasında hem bu baaların kaavileşmesindä zaamet edeceklär.

PATRETTÄ: (soldan) Sergey MANASTIRLI, Vasiliy ÜSÜMBEYLİ, Dr. İrina ÜSÜMBEYLİ (Gagauz dernään başı), Dr. Mahmut ÇEVİK, Simon STAMATOV hem Svetlana STAMATOVA.

BİR CUVAP YAZIN