ankara_1

05.01.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 2308 KERÄ BAKILMIŞ

Ankarada Gagauziyanın 20-ci yılı bakıldı

Kırım ayın (dekabri) 28-dä Türkiyanın başkasabasında Ankarada gözäl bir sıraylan Gagauziyanın (Gagauz Yeri) 20-ci yılı kutlandı. Kutlama programasını hazırladılar hem tertipledilär burada yaşayan gagauzlar.

Kutlama yortunun çeketmesindä Gagauziya hem gagauzlar için kısaca annattılar Dr. İrina ÜSÜMBELİ (Kıpçaktan), Dr. Nina PETROVİÇ (Komrattan) hem Larisa KULAKSIZ (Kurçudan). Sora başladıpek şen bir konţert, angısını hazırladılar Ankarada üürenän gagauz gençleri.
ankara_2

Programanın sonunda, kutlama yortunun kapanış konuşmasını yaparak, Sergey MANASTIRLI bölä cümleleri kullandı: “Gagauziya, Gagauzca, Gagauz Kilisesi bir bütündür… Uşaklarımız Gagauz Yerindä yaşayacak, Gagauzca lafedecek hem da Gagauz Kilisesinä gidecek! Bobam bölä bildi, bän bölä bileerim, uşaklarım da bölä bilecek! Gagauz Yeri binnän yıl taa yaşayacak!”

Konţerttän sora musafirlerä yapıldı ikram. Lääzım urgulamaa, ani kutlamaya Antalyadan, İzmirdän, Eskişehirdän, Bursadan hem da İstanbuldan gagauz üürencileri katıldı. Bu yıl oldu bir da gözäl sürpriz: kutlamaya Bulgaristanın Balçık kasabasından iki gagauz katıldı. Yaşasın Gagauziyiya!

Sergey MANASTIRLI

BİR CUVAP YAZIN