boeva (1)

15.05.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 238 KERÄ BAKILMIŞ

Anku BOEVA – 75 yaşında

2020-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 1-dä, doldurdu yaşını kolegam, bibliotekcı, üüredici, redactor, yazıcı Anku BOEVA.

Getirerim aklıma küçüklüümü, edi-sekiz yaşımda. Yaz vakıdı hepsimiz sokakta oynardık. Aklımda kaldı, nesoy, evdekilerini dolaşmaa, maalemizä gelirdi komuşuykam Anku BOEVA. Doymazdım siiretmää onu: gozäl dikişli fistanını, üüsek ökçeli emenisini, kısa kırkılı saçını, enikunu örüyüşünü. Bizä analar-bobalar brakmardılar peliklerimizi kesmää.

Gecti yıllar… Anna Nikolayevna oldu anılmış bir insan yaradıcılık yolunda.

Nedän hepsi başladı? İlk ondan, ani o açtı kendisinä bir gercek iş: “yazmaa çok meraklıdır!” Denedi oçerk yazmaa, sora proza, da azarak yaklastı bir kiyadın tiparlamasına – “Güllerim solmasın”. Bu kiyat “Lääzımnı kiyat-2019” literatura yarışmakta kazandı odül, da 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 23-dä Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA kutladı Anna Nikolaevnayı bu üüsek ödüllän.

Biz, Çeşmäküüyü bibliotekasının işçileri, teklif ettik A. N. BOEVAyı ana küüyünä bir tombarlak masaya dolayında buluşmak için. Bu buluşmaya katıldılar Anna Nikolayevnanın hısımnarı da: kakusu, kardaşı, gelinneri. Bundan kaarä, onun gençlii surataları, üüredicilär hem terbiedicilär, küüyümüzün primarı.

Anna Nikolayevna annattı, ani o duudu bu onun canına paalı erdä – Çeşmäküüyündä. Büüdü çokuşaklı ayle-dä – dort kakusunun arasında. Anası-bobası küülü, çalışkan insannarmışlar.

Başardıınan küüdä orta şkolayı, girmiş üürenmää Moskova Devlet Kultura İnstitutuna, da kazanmış üüsek kvalifikațiya bibliotekar-bibliograf. Kişinev Ion Kränga adına Pedagogika İnstitutunda kabletti üüredicilik zanaatını. Çok yıl işlemiş bibliotekaci hem üüredici. Şannı hem anılmış gagauz yazıcının Nikolay BABOGLUnun kiyatlarına korektor hem redaktor olmuş.

Tombarlak masada Anna Nikolayevna tanıştırdı hepsini “Güllerim solmasın” kiyadınnan, nereyi girer 12 annatma. Bu annatmaların çoyu süjetleri alındı çesmäküü insannarın yaşamasından.

Buluşmak hepsinä faydalı hem sevinmeli oldu. Tombarlak masanın musafirleri paylaştılar duygularınnan. Urgulandı, ani kiyat meraklı, laazımnı, koruyêr Çeşmäküün istoriyasını, tanıştırêr avtorun yaşamak dünnesinnän. Hepsi şükür ettilär Anna Nikolayevnaya talantlı yazmak için, Çeşmäküüyü bibliotekası da zeedelendi taa bir eni kiyatlan.

İsteerim solemää, ani Anna Nikolayevna – bana deyni hep bolä elegant, gozäl, gorümnü. Mayıl olardım ona küçükkenä, mayıl oldum ona şindi da. Sansın yokmuş o 50 yıl bu buluşmakların arasında.

Kutlêêrım bütün candan Canabinizi duuma gününüzlän! Dilerim Sizä saalık, isläälık, uzun ömür.

Anna ŞÇERBAN, Çeşmäküüyü bibliotekasının direktoru

2020-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 1-dä, doldurdu yaşını kolegam, bibliotekcı, üüredici, redactor, yazıcı Anku BOEVA.Getirerim aklıma küçüklüümü, edi-sekiz yaşımda. Yaz vakıdı hepsimiz sokakta oynardık. Aklımda kaldı, nesoy, evdekilerini dolaşmaa, maalemizä gelirdi komuşuykam Anku BOEVA. Doymazdım siiretmää onu: gozäl dikişli fistanını, üüsek ökçeli emenisini, kısa kırkılı saçını, enikunu örüyüşünü. Bizä analar-bobalar brakmardılar peliklerimizi kesmää.Gecti yıllar… Anna Nikolayevna oldu anılmış bir insan yaradıcılık yolunda.Nedän hepsi başladı? İlk ondan, ani o açtı kendisinä bir gercek iş: “yazmaa çok meraklıdır!” Denedi oçerk yazmaa, sora proza, da azarak yaklastı bir kiyadın tiparlamasına – “Güllerim solmasın”. Bu kiyat “Lääzımnı kiyat-2019” literatura yarışmakta kazandı odül, da 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 23-dä Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA kutladı Anna Nikolaevnayı bu üüsek ödüllän.Biz, Çeşmäküüyü bibliotekasının işçileri, teklif ettik A. N. BOEVAyı ana küüyünä bir tombarlak masaya dolayında buluşmak için. Bu buluşmaya katıldılar Anna Nikolayevnanın hısımnarı da: kakusu, kardaşı, gelinneri. Bundan kaarä, onun gençlii surataları, üüredicilär hem terbiedicilär, küüyümüzün primarı.Anna Nikolayevna annattı, ani o duudu bu onun canına paalı erdä – Çeşmäküüyündä. Büüdü çokuşaklı ayle-dä – dort kakusunun arasında. Anası-bobası küülü, çalışkan insannarmışlar.Başardıınan küüdä orta şkolayı, girmiş üürenmää Moskova Devlet Kultura İnstitutuna, da kazanmış üüsek kvalifikațiya bibliotekar-bibliograf. Kişinev Ion Kränga adına Pedagogika İnstitutunda kabletti üüredicilik zanaatını. Çok yıl işlemiş bibliotekaci hem üüredici. Şannı hem anılmış gagauz yazıcının Nikolay BABOGLUnun kiyatlarına korektor hem redaktor olmuş.Tombarlak masada Anna Nikolayevna tanıştırdı hepsini “Güllerim solmasın” kiyadınnan, nereyi girer 12 annatma. Bu annatmaların çoyu süjetleri alındı çesmäküü insannarın yaşamasından.Buluşmak hepsinä faydalı hem sevinmeli oldu. Tombarlak masanın musafirleri paylaştılar duygularınnan. Urgulandı, ani kiyat meraklı, laazımnı, koruyêr Çeşmäküün istoriyasını, tanıştırêr avtorun yaşamak dünnesinnän. Hepsi şükür ettilär Anna Nikolayevnaya talantlı yazmak için, Çeşmäküüyü bibliotekası da zeedelendi taa bir eni kiyatlan.İsteerim solemää, ani Anna Nikolayevna – bana deyni hep bolä elegant, gozäl, gorümnü. Mayıl olardım ona küçükkenä, mayıl oldum ona şindi da. Sansın yokmuş o 50 yıl bu buluşmakların arasında.Kutlêêrım bütün candan Canabinizi duuma gününüzlän! Dilerim Sizä saalık, isläälık, uzun ömür.Anna ŞÇERBAN,Çeşmäküüyü bibliotekasının direktoru

BİR CUVAP YAZIN