aaclik_tombarlak_masa (1)

03.10.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1085 KERÄ BAKILMIŞ

Anmak Gününä saldırannar Tombarlak masaya gelmedilär

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” kurulması için konuyu incelemää deyni Gagauziya Halk Topluşun (GHT) toplantı salonunda Canavar ayın (oktäbri) 1-dä oldu bir Tombarlak masa oturuşu. Tombarlak masada pay aldılar cümne hem politika insannarınnan üüredicilär hem bilim adamnarı.

Toplantının başında “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” kurulması için inițiativanın zakon uurunda avtorlararı GHT deputatları Elena KARAMİT hem Ekaterina JEKOVA annattılar neçin lääzım bu Gün kurulsun, ne gagauzlara deyni 1946-1947 yıllarda aaçlık hem neçin bu Anmak Günü lääzım her yılın bakılsın Canavar ayın (oktäbri) 19-da.

Sora, Tombarlak masada pay alannnar istorik Dr. Konstantin TAUŞANCI, KDU rektoru hem GHT deputatı Dr. Sergey ZAHARİYA, Dr. Pötr PAŞALI, Konstantin KURDOGLU, “Piligrim Demo” Cümne Birliin başı Mihail SİRKELİ, Modova gagauzların cümne kuruluşun başı Nikolay TERZİ hem başkaları,  biri-biri ardı nasaat edip, urguladılar, ani bu Anmak Günü lääzım olsun.

Ayrıca Mihail SİRKELİ doorudan danıştı Gagauziya Başkanına, ani almış bitki seçimnerdä 92% oy: «И, конечно, хотелось бы услышать позицию властей. Если человек набрал 92 %…, то это не даёт только определенные привилегии, это накладывает и определенные обязанности. Обязанности и обязательства быть ответственным перед историей, быть ответственным перед теми, кто живет сегодня, и быть ответственным перед теми, кто ещё не родился среди гагаузов, выражать свою позицию по очень важным и принципиальным вопросам. А голод 1946-1947 гг., с моей точки зрения, это принципиальный вопрос. И уходить от ответа, спрятав голову в песок, я думаю, это не позиция. Тем более для человека, который набрал 92 %…».

Bu Tombarlak masada “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” kurulması için inițiativaya karşı olannarın sesi işidilmedi, zerä onnar bu masaya gelmedilär da saldırmadılar ona karşı, nicä yaptılar Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Gagauziya Halk Topluşun (GHT) toplantı salonunda olan bu zakon inițiativasının cümne incelemesindä (bak: http://anasozu.com/cumne-incelema-gosterdi-gagauziyada-gagauz-cumnesi-yok-2/).
aaclik_tombarlak_masa (2)

Foto: Alina MİHALKİNA

BİR CUVAP YAZIN