Jekova_Anna_Nikol

06.04.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 1612 KERÄ BAKILMIŞ

Anna Nikolayevna JEKOVA 75 yaşını tamamnadı

Çiçek ayın (aprel) 6-da anılmış gagauz jurnalistkası Anna Nikolayevna JEKOVA 75 yaşını tamamnadı.

Anna Nikolayevna duudu hem büüdü Komratta. Başardı Kişinev Devlet Universitetını da kabletti zanaat himiyada hem biologiyada üürediciyka.

Jurnalistikada 1965-ci yıldan beeri. O zamannar Canabisi başladı işlemää «Ленинское слово» gazetasında. Onun çalışmalarınnan hem gagauz yazıcıların yardımınnan bu gazetada 1969-cu yılda başladı çıkarmaa “Bucak dan erleri” sayfasını.

Gazetadan kaarä Anna Nikolayevna işledi hem işleer nicä radio hem tele jurnalist.

Kendi insannıı için hem becerikli çalışmakları için “Komrat kasabasının şannı vatandaşı” adını taşıyêr.

Bu gözäl yıldönümündä Canabisinä dua ederiz saalık hem uzun ömür, taa çok yıllara talantlı hem verimni çalışmalar.

Saalık Allaa versin, Anna Nikolayavna!

BİR CUVAP YAZIN