Resimciykalar_2

18.03.2016, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 1215 KERÄ BAKILMIŞ

ATATÜRK bibliotekasında dikmä resim sergisi

Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı pek meraklı bir sergi – dikmä resimnär. Bölä bir sergi Gagauziyada ilk kerä olêr.

Bu sergidä kendi yaratmaklarınnan pay alêrlar dört kişi: Praskovya UZUN, Galina UZUN, Anna KUZNEŢOVA hem Olga KUZNEŢOVA.

Sergi meraklı onunnan, ani bu insannar saburlan dikerlär kendi yaratmaklarını. Onuştan resimnär gözäl, kırnak hem kıvrak olêrlar.

Bunu kendiniz da var nicä göräsiniz, bir ayın içindä, zaametinizi saymadaan, bu sergiyä gelärseniz.

BİR CUVAP YAZIN