sahmati_1

20.05.2016, tarafından yazılı , SPORT BÖLÜMÜ, 1853 KERÄ BAKILMIŞ

ATATÜRKü anma Gününä 10-cu şahmataylan şaşki turniri

Hederlez ayın 19-da Türkiye Respublikasında iki yortu bakılêr: “ATATÜRK anma Günü” hem “Gençlik hem sport Günü”. Bu yortularda, artık 10 yıl sıravardı, Komrat ATATÜRK bibliotekanında uşaklar arasında şahmataylan şaşki turniri yapılêr.

Bu yıl şahmata turnirını ortak hazırladılar ATATÜRK bibliotekansının zaametçileri hem Gagauziyanın şahmatalarda hem şaşkilerdä anılmış trenerı Andrey Konstantinoviç ÇEŞMECİ. Turnira sponsor oldu Kişinev Türkiye Büükelçilii.

Turnirda pay aldılar Komrattan hem Kongazdan 2006-2009 yıllarında duuma uşaklar, ani kendilerini bu evelki oyunda başarılı duyêrlar. Uşakların becerikliinä görä onnarı 10 yaşınadan uşaklara böldüläriki grupaya küçüklär hem büükä grupalarına. 10 yaştan büük uşaklar ayırı yarıştılar.

ATATÜRKü anma Gününä 10-cu şahmata turnirin açılış nasaatlarını tuttular ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU, Türkiye Respublikasının Yunus Emre kuruluşun türk dilindä üüredicisi Yunus POLAT, turnir baş sudyası Andrey ÇEŞMECİ.

Sora yarışmalar başladı. Pek meraklı hem talantlı oyunnardan sora turnirın prizörları da belli oldu.

Turnirın sudyaları oldular Andrey Konstantinoviç ÇEŞMECİ (baş sudya), Mihail Nikolaeviç STATOV hem Nikolay İvanoviç DİMOV.

ATATÜRKü anma Gününä 10-cu şahmata turnirinda ödüllär bölä payedildi:

Kızların arasında küçüklerin grupasında: 1-ci – Ekaterina KARÄKOVA; 2-ci – Kseniya MARDARY; 3-cü – Marina MİHAYLOVA.

Kızların arasında büüklerin grupasında: 1-ci – Valentina KRİSTİOGLU; 2-ci – Darya RADİONOVA; 3-cü – Mariya ÇERNEVA.

Çocukların arasında küçüklerin grupasında: 1-ci – İgor STOMAT; 2-ci – Stas KAYNAK; 3-cü – Aleksandr RUDEVİÇ.

Çocukların arasında büüklerin grupasında: 1-ci – Artöm KARASENİ; 2-ci – Oleg

DİMİTROGLU; 3-cü – Aleksandr GROZDEV.

10 yaştan büük kızların arasında: 1-ci – D. UZUN; 2-ci – Tatyana DUDOGLU; 3-cü – Evgeniya DUŞKOVA.

10 yaştan büük çocukların arasında: 1-ci – V. BESARAB; 2-ci – Nikolay KAPAKLI; 3-cü – A. BOİŞTÄN.

Turnirda enseyennerä, alınmış erlerä görä, medalilär, Dipolomnar hem baaşışlar verildi. Kalanı uşaklara “Katılmak Diplomnarı” verildi.

Vasilisa TANASOGLU, “ATATÜRK” biliotekasının direktoru

BİR CUVAP YAZIN