ataturk_shahmata

23.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, SPORT BÖLÜMÜ, 1537 KERÄ BAKILMIŞ

ATATÜRKü anma Gününä ATATÜRK bibliotekasında 13-cu şahmata turnirı

2018-ci yılın Hederlez ayın (may) 19-da, Türkiye Respublikasının kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün anmak gününän hem da Türkiyenin “Gençlik hem sport Günü” yortusunnan ilgili olarak, Komrat ATATÜRK bibliotekasında geçti sıradakı 13-cü şahmata turnirı, angısı adandı bu yortulara.
ataturk_shahmata (1)

Turnir başladı Türkiye, Moldova hem Gagauziya gimnalarınan. Bu saygı duruşundan sora ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasiıisa TANASOGLU annatı bu günün istoriyasını, nekadar önemni o türk halkına.

Sora taa geniştän bu yortular için annattılar Türkiye Respublikanın Kişinev Büükelciliin sekreteri Esra ŞEN hem TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. Açılış sözünü söledi Gagauziuyanın gençlik hem sport Upravleniyanın başı Sergey STOYANOGLU. Sora da turnirın  kurallarını açıkladı sudya Andrey ÇEŞMECİ.
ataturk_shahmata (2)

Yıl yıldan bizim şahmata turnirımız taa geniş hem taa üüsek uurda geçer. Herzamankı katılannar artık bekleerlär onu hem büük havezlän pay alêrlar bu yarışmada. Elbetki her yılın  eni katılannar da olêr.

Bu yılın ATATÜRKü anma turnirda pay aldılar ürencilär Komradın D.MAVRODİ, D.KARAÇOBAN, A.TRETYAKOV hem Kongaz S.DEMİREL liţeylerindän. Adetça hepsi katılannar pay oldular 3 grupaya: I-ci – 5-8 yaş arası; II-ci – 9-10yaş arası; III-cü – 10-17 yaş arası.

Çok meraklı geçti oyunnar. Bir şüpesiz, oyunnara katılan uşakların hem gençlerin şahmata uurunda çok becerikli hem üseek bilgileri var.

ATATÜRKü anma Gününä 13-cü şahmata turnirında ödüllär bölä payedildi:

Kızların arasında I-ci grupada: 1-ci – Mila  ZUEVA; 2-ci – Lena DELİ; 3-cü – Kseniya ARNAUT.

Çocukların arasında I-ci grupada: 1-ci – Altun STAFAN; 2-ci – Aleksandr BOLGAR; 3-cü – Vitaliy JİMJİ.

Kızların arasında II-ci grupada: 1-ci – Katä KİRAKOVA; 2-ci – Lüda EVMİNENKO; 3-cü – Nastä JELEZOVA.

Çocukların arasında II-ci grupada: 1-ci – Vadim NOVAK; 2-ci – İgor STAMAT; 3-cü – Vlad KRİSTEV.

Kızların arasında III-cü grupada: 1-ci – Darya RODİONOVA; 2-ci – Tatyana DUDOGLU; 3-cü – Anna KOLŢA.

Çocukların arasında III-cü grupada: 1-ci – Aleksandr KOVAÇ; 2-ci – Aleksey DUŞKOV; 3-cü – Egor YAKİMOV.

Hepsinä bu uşaklara Dipolomnar, medalilär hem baaşışlar verildi. Kalanına “Katılmak Diplomnarı” verildi.

Bu türlü turnirlarda gençlär diil sade kendi bilgilerinnän, becerikliinän yarışêrlar, ama biri birindän da eni bilgilär kazanêrlar, Türkiye Devletinin istoriyasınnan tanişêrlar, biri birinnän taa yakın olêrlar, dostlaşêrlar.

Vasilisa TANASOGLU, “ATATÜRK” biliotekasının direktoru

BİR CUVAP YAZIN