ana_dilim_2

21.02.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1322 KERÄ BAKILMIŞ

“Atılma dilindän, Halkım!”

Küçük ayın 21-ri pek önemni bir gün – Halklararası Ana dili Günü. Bu yortu taa bir kerä yardımcı olêr bizä deyni ii esap alalım kendi ana dillerimizä: gagauzlar da – gagauzçaya, ukrainnar – ukraincaya, moldovannar – moldovancaya, bulgarlar – bulgarcaya.

Biz da, büün, yarın, öbür günä lafadelim gagauzça. Ama en önemni, en büük fayda var te o lafetmektän, angısı olêr ayledä.

Neçin gagauzlar buncak yıl kaybetmedilär ana dilini, makar ki üürenmärdilär onu okulda?

Neçin ani gagauzça lafedilirdi aylelerdä. Ozaman bizim ana-bobalarımız korkmaazdılar, ani biz üürenämeyecez ii uurda okulda, er bilmärseydik rus dilini. Şindi – neçin sa genç olan ana-bobalar korkêêrlar bundan, da lafetmeerlär uşaklarınnan ayledä ANA DİLİNDÄ – gagauz dilinidä. Onnar hiç annamêêrlar ne büük kötü iş yapêrlar kendi uşaklarına. Onnar yokederlär uşakların hakını – bilmää ana dlini.
ana_dilim_1

Düşünün bunu, genç analar-bobalar! Düzeldin bu yannışlıı. Odesa bölgesinin Gagauz kultura merkezi bu günä deyni baaşladı “Ana dili bir çöşmä, binnän yıl yaşêêr erdä!” adında bir yortu. Pay aldılar bu yortuda üürencilär Kurçu hem Bolboka küülerindän. Onnarlan bölä çalıştılar üüredicilär dä. Bu gün üürencilär okudular şiir gagauz dilindä, anılmış avtorların hem da kendi yaratmalarından. Annatılar kendi bakışlarını ana dilin durumuna, onun önemniini, onun lääzımnıını insana deyni.

Ana dilindä türkülär dä gösterdilär nekadar şıralı, sesli, nekadar zengin bizim dilimiz!

Bitkidä hepsimiz bir çıkışa geldik – nekadar yaşayacak ana dilimiz, okadar biz dä yaşayacez toprak üzündä. Hiç çıkmêêrlar aklımdan Todur Zanetin lafları:

“Atılma dilindän,Halkım,
Bän diz çöküp tä yalvarêrım,
Oollarına da aver akıl…
Buna deyni dua ederim.
Atılma dilindän,Halkım!”

Olga KULAKSIZ, Odesa bölgesinin Gagauz kultura merkezin başı

BİR CUVAP YAZIN