Tum mesajlar Ana Sözü

TİKAnin_Balkannarda-iyecek_mallar_güvennii (1)

2020.07.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKAnın Balkannarda Gıda Güvenliği ve yaşam kalitesinin rolü

Kirez ayın (iyün) 20-dä Zoom uygulamasınnan yapıldı “TİKAnın Balkanlarda Gıda Güvenliği ve yaşam kalitesinin rolü” (TİKAnın Balkannarda iyelecek malların güvennii hem yaşamak kalitesinin rolü”) uurunda bir toplantı, neredä konuylan ilgili ayrıntılı hem ilginç bilgilär verdi Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Balkannar hem Dou Evrupa Daire (BADA) Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, angısı o avşam konak oldu “Gıda Laboratuar ve Denetçileri (İyelecek malların laboratoriyası hem auditorlar) Derneenä” (GLADER). GLADER Başkanı Dr. Can DEMİRin moderatorluunda “Sosyal Söyleşi” (Soțial intervyusu) programasında, video konferențiya yolunan aslıya çıkarılan toplantıya katıldılar: Türkiye Fırat Universitetın veterinarTAA DERINDÄN
Aya_Sofiya_
Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Kirez ayın (iyün) 4-dä emir verdi Aya Sofya muzeyin statusunu camiyä çevirmäk için konuyu incelemää. Da dün, Orak ayın (iyül) 2-dä Türkiye Administrativ Sudu aldı karar, ani İstanbul Aya Sofya muzeyin statusu var nicä diiştirilsin Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın izininä görä, hem urguladaı, ani Türkiye Respublikasının kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün 1934-cü yıldan Aya Sofiya soboruna muzey statusu verilmesi için izini kuvettä kalêr, bildirer Radio Svoboda.   Kendi Kararını Türkiye Administrativ Sudu onbeş gündän sora ofițial olarak cümnenin önünä çıkaracek. Not. Aya Sofya,TAA DERINDÄN
covid_02.07.2020

2020.07.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19: Moldova 17 bini geçti, Gagauziyada bir gündä 49 ulaşan

02.07.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 17150; ölennär – 560; alışannar – 9846. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 1323: Çadır rayonu – 578; Komrat rayonu – 577; Valkaneş rayonu – 168. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 6980 (ölän – 288); karı kulluu – 10066 (ölän – 272); gebä karılar – 152.TAA DERINDÄN
istanbul_aeroportu_1

2020.07.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiyeyä yolumuz genä açık

Moldova dışişleri hem Evropaya intergraţiya ministerlii bildirdi, ani başlayıp Orak ayın (iyül) 1-dän beeri Moldova hem Türkiye arasında eraplan reysları başlêêr. Türkiyeyä yollanan insannar lääzım uysunnar o kurallara, angılarını Türkiye koydu aşırıdan gelän insannar için. Türkiyeyä gelan insannardan koronavirus için spravka istenilmeyecek hem 14 gün karantina onnar alınmayaceklar. Ama hepsi turistlara kontaktsız termometriya yapılacek. Datçiklär gösterärselär 37,8º zeedä yada turistta başka şüpeli simptomnar varsa, ozaman aeroportta ona koronavirus testı parasız yapılacek. Test negativ çıkarsa, musaafir otelinä gidecek. Test pozitiv çıkarsa, ozaman onu bolnițaya alaceklar. Orada doktorlar karar verecek, lääzım mıTAA DERINDÄN
covid_01.07.2020

2020.07.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19: Moldova – 16613, Gagauziya – 1274

01.07.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 16613; ölennär – 545; alışannar – 9382. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 1274: Çadır rayonu – 572; Komrat rayonu – 546; Valkaneş rayonu – 156. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 6741; karı kulluu – 9616; gebä karılar – 144.TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_11_12.2020
Kirez ayın (iyün) 26-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2020-ci yılın Kirez ayın (iyün) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “İvanna Dimitrievna ZANET 90 yaşında”, “Komratta Mihai EMİNESKU romın lițeyinä deyni eni korpus yapılacek”, “Gagauziya koronavirustan yanêr, onnar sa, gülümseyeräk, sopalarını ütüleer”, “AÇAN ADAMAKLAR YALANA DÖNER”, “Moldova Prezidentın seçimneri Kasımın (noyabri) 1-dä olacek”, “Türkiyeyä gelän turistlerdän koronavirus için spravka istänmeyecek”, “CENDEM KAPUSU AÇILDI: Gagauziyada bir gündä 45 kişi COVID-19-za ulaştı”, “Klavdiya PARTOLE – kulturaya özü verili izmet”, “Çeşmäküüyündä “1946-1947 yıllarda olan Aaçlıın kurbannarı”na anmak kompleksı kurulacek”, “Padişah hem Lala yada Dahril hemTAA DERINDÄN
turiat_türkiye_
Türkiyenin kultura hem turizma ministrusu Mehmet ERSOY geçennerdä buluştu Türkiyedä olan 50 devletin Büükelçilerinnän, neredä annattı ne türlü sıralar kuruldu burada turistların kuşkusuz dinnenmesi için. Mehmet ERSOY urguladı, ani Türkiyeyä gelan turistlerdän koronavirus için spravka istenilmeyecek hem 14 gün karantina onnar alınmayaceklar. Ama hepsi turistlara kontaktsız termometriya yapılacek. Datçiklär gösterärselär 37,8º zeedä yada turistta başka şüpeli simptomnar varsa, ozaman aeroportta ona koronavirus testı parasız yapılacek. Test negativ çıkarsa, musaafir otelinä gidecek. Test pozitiv çıkarsa, ozaman onu bolnițaya alaceklar. Orada doktorlar karar verecek, lääzım mı onu burada ilaçlamaa, osa eter oteldäTAA DERINDÄN
covid_24.06.2020

2020.06.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19 Moldovada: 15078 – 8400 – 495 = 6183

25.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 15078; ölennär – 495; alışannar – 8400. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 1150: Çadır rayonu – 525; Komrat rayonu – 478; Valkaneş rayonu – 147. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 6252; karı kulluu – 8826 (gebä karılar – 133).TAA DERINDÄN
yıldırım_haber_1
Moldovada koronavirus uurunda aar durum beterinä Cümne saalıında Üstolan Durumnar Milli Komisiyası uzattı Orak ayın (iyül) 15-dän Moldovada Cümne saalıında Üstolan Durumunu. 15.07.2020 gününä kadar: – parklarda, daalarda hem pläjlarda 3 kişidän zeedä bölüklerdä olmaz bulunmaa; – 63 yaştan yukarı insannar zorları olmadaan sokaa olmaz çıksınnar; – oyun hem sport meydannarında olmaz bulunmaa; – dinnenmäk lagerlerin, üüredicilik kuruluşların, reabilitațiya hem sanatorno-kurort merkezlerin işi durgudulêr; – plana görä gospitalizațiyalar hem konsultațiyalar durgudulêr; – gecä klubların çalışması hem yortulu sıraların (düünnär, kumatriyalar, pomana sofraları) yapılması zapa altına alınêr. Cümne saalıında Üstolan DurumnarTAA DERINDÄN
ateş_1

2020.06.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19 Gagauziyada taa iki can aldı

Kirez ayın (iyün) 22-dä COVID-19-dan Gagauziyada taa iki kişi öldü – Komrat rayonundan bir karı (86 yaş) hem Valkaneş rayonundan bir adam (76 yaş). Koronavirusun başlamasından beeri Gagauziyada 1099 kişi bu salgına ulaştı. Onnarın arasından 37 kişi öldü.TAA DERINDÄN