Tum mesajlar Ana Sözü

MEZAR_TASI_2

2017.03.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü

1946 güzü – 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü. Bu yıl tamamnanêr 70 yıl, nicä Sovet Rejimı hem onun palileri gagauzlara karşı zorlan AAÇLIK GENOŢİDını başlattılar da, 1946-cı yılın Canavar ayından başlayıp, taa 1947-ci yılın yazınadan GAGAUZLARIN 40-60% aaçlıktan öldülär. Rejim dedi hem herkerä deer, ani o yıllarda kurak olmuş da onuştan insannar aaçlıktan ölmüşlär. YALAN! Herliim rejimın palileri evlerdän hem aullarda, postavka için, zorlan ekinneri almaydılar okadar insanımız ölmeyeceydi. Hem neçin sa onnar, kim aldılar o ekinneri, ozamanTAA DERINDÄN
Bilgiler
Baba Marta ayın 22-dä Gagauziyanın Mariya Maruneviç adına bilim Merkezi Kişinevun Mihail Çakir bibliotekasında yaptı prezentaţiya “Bilgilär” jurnal kiyadına. Bilim Merkezin başı Pötr PAŞALI annattı, ani “Bilgilär” kiyadı – bu «Научно-практический журнал», nerdä toplu «труды научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич». Bilim jurnalı esabında bu 428 sayfalık kiyat yılda bir kerä çıkacek. Prezentaţiyada Pötr PAŞALI baaşladı Mariya Maruneviç adına bilim Merkezin adından tiparlanan kimi kiyatları Mihail Çakir bibliotekasına. Bundan kaarä prezentaţiyada pay alannara da baaşlandı birär-ikşär “Bilgilär” kiyadı. “Bilgilär” kiyadını tanıtımasında bilim insanı Elizaveta KVİLİNKOVA da baaşladı kendi kiyatlarını buTAA DERINDÄN
KVN_Moldovada
Moldovanın regional KVN Ligası açıkladı, ani Çiçek ayın 1-dä Kişinevun “Demiryolcular Binasında” olacek Moldova KVN Ligasının 2017-ci yıl sezonun ilk 1/8 finalı. İlk 1/8 finalda pay alaceklar ikişär komanda Kişinevdan hem Belţtan: bir komanda Tiraspoldän hem Gagauziyanın “Las-Kongaz” (Kongaz Todur ZANET teoretik liţeyi) komandası.TAA DERINDÄN
Padron_Cendemin_Alkalari
Kişinevun “Editura pentru Literatură şi Artă” basım evin “Pegas” kolekţiyasında tipardan çıktı anılmış ispaniyalı poetın Justo Jorge PADRÓNun peetlär kiyadı “Cendemin alkaları”, angısını gagauz dilinä çevirdi poet Todur ZANET. Bu kiyatta toplu avtorun 1973-1975 yıllarında yazılı peetleri. İspaniyalı poet, esseyist hem çevirici Justo Jorge PADRÓN duudu 1943-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 1-dä Kanar adaların Las-Palmas kasabasında. Çok yıllar sıravardı Barselona (İspaniya), Parij (Franţiya), Stokgolm (Şveţiya) hem Oslo (Norvegiya) kasabaların universitetlarında filosofiyayı, yurisprudenţiyayı hem literaturayı üürendi. Advokat oldu hem işledi. Sora, advokatlıı brakıp, kendisini literaturaya baaşladı. Büünkü gündä ispaniyalı yazıcıların arasındaTAA DERINDÄN
Cadir_kadinca

2017.03.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ANSAMBLİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Çadırın “Kadınca”sı enidän kuruldu

10 yıldan sora Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisi enidän kuruldu hem büük sevinmeliklän insannar tarafından kabledildi. Baba Marta ayın 8-dä, Halklarası karılar Gününä baaşlanan konţerttä, bu ansambli genä kendi ustalıını hem becerikliini siiredicilerä gösterdi. İlk kerä Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisi kurulduydu 60 yıl geeri – 1957-ci yılda. 50 yılın içindä, taa onun 2007-ci yılda daadılmasınadan, bu ansambli, Moskvada, Kişinevdä, Çadırda, Komratta hem başka erlerdä çeşitli festivallerdä pay alıp, gagauz kulturasını dünneyä gösterdi. 1982-ci yılda o kabletti ad “halk ansamblisi”, taa sora da – “örnekli” («образцовый»). Annadarak “Kadınca” ansamblisinin enidän kurulması içinTAA DERINDÄN
novruz1
Baba Marta ayın 20-dän beeri, “Nevruz yortusu” kutlamasınnan ilgili, TÜRKSOY, TİKA hem Yunus Emre İnstitutu işbirliindä başladı büük bir programa. Bu programaya görä 5 devlettä (Türkiye, Romıniya, Moldova, Kazahstan hem Kırgızistan) 16 ayırı-ayırı konţert verilecek. TÜRKSOY Baş sekretari Düsen KASEİNOV açıkladı, ani “TÜRKSOY Nevruz kutlamaları bu yıl, Türkiyenin Ankara, Bursa, Bolu hem Edirne kasabaları başta olmaklan, Türkiyenin çeşitli rayonnarında da geçeceklär. Evrupada Romıniyanın Bukureş hem Konstanţa kasabalarında, Moldovanın Komrat (Gagauz Yeri) hem Kişinev kasbalarında olaceklar. Bundan kaarä Aziya tarafında Kırgızistanın Bişkek hem da Kazahstanın Türkistan hem Almatı kasabalarında olaceklar”. Bu konţertlerinTAA DERINDÄN
avto_protest_vulkanes
Baba Marta ayın 16-da Gagauziyanın üç kasabasında da geçti mitinglar şöförlara koyulan ştrafların büültmesinä, elktrika paaların üüseltmesinä hem tek kişilik seçim bölümnerin geçmesinä karşı. Açıklanan haberlerä görä Çadırda mitinga 150, Valkaneştä hem Komratta sa 100 kişi katıldı. Mitinglarda nasaat edän insannar urguladılar, ani “bu ştraflar 3-4 katına taa büük, nekadar insannarın zarplatası”. Mitingçilar sayêrlar, ani “açan büünkü kuvedä lääzım para, onnar herkerä şöförları saamaa başlêrlar. Bölä oldu strahovkalarlan da, yol vergisinnän da, şindi cezalarlan da”. Mitinlarda karar alındı, ani “herliim pravitelstvo atılmarsa ştrafları büültmesindän, elktrika paaların üüseltmesindän hem tek kişilikTAA DERINDÄN
rusiya_gagauzi-ya

2017.03.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Başkanı Rusiyaya karşı sözlerä üfkelendi

Moldova öndercilerin Rusiyaya karşı dostça olmayan sözleri Gagauziya Başkanı üfkelendirdi, bildirer Gagauziyanın ofiţial saytı. Gagauziya Başkanı İrina VLAH üfkelendi Moldova premyer-ministrusunun hem Parlamentın spikerının açıklamalarına, ani onnar uygun görmeerlar Moldova ofiţial kişilerin Rusiya Federaţiyasına vizitlarını. Başkan açıkladı, ani Gagauziya avtonomiyasının insannarı bakêrlar Rusiyaya nicä bir strategiyalı ortaa, onuştan onnar isteerlär çokmilletli rus halkınnan herbir uurda ilişkileri kurmaa. Gagauziya Başkanın canı acıyêr, ani Rusiya Federaţiyasına karşı dostça olmayan sözlär sölendi, bildirer gagauzia.md saytı.TAA DERINDÄN
brifing_suhodolskiy_kendigelen_pasali

2017.03.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauzları“soţiokulturnaya konstrukţiya” yaptılar

Ortaya çıktı haber, ani Moldovanın yustiţiya ministerlii hazırlamış bir “Klasifikator”, angısına görä, nicä sayêr bu ministerlik, Moldovada var 95 millet hem 62 “etniçeskaya grupa” yada “soţio-kulturnaya konstrukţiya”. Bu “Klasifikatora” görä, millet sayılêr o etnika grupaları, angıları zamannarda kendi devletlerini kurmuşlar. Kalanı hepsi etnika grupaları bunnar «социокультурная конструкция, связанная специфической концепцией». Belliki, bu haberä karşı Gagauziyada raat bakmadılar. Gagauziya Halk Topluşu Başın yardımcısı Aleksandr SUHODOLSKİY, BAM Başı Pötr PAŞALI hem Mihail KENDİGELÄN bir brifing yaptılar. Brifingta Canabileri söledilär, ani gagauzların halk olduu “Gagauziya (Gagauz Yeri) ozel hakk statusu” Zakonunda Moldova ParlamentıTAA DERINDÄN
Kertee_gelen_diller
Halklarrası Türk Akademisi hem Hoca Ahmet Esevi Halklararası Türk-Kazak Universitetı ortak hazırladılar hem tiparladılar 4 tom “Tehlideki türk dilleri” (gagauzça – “Kertää gelän türk dilleri”) kiyadını. Yayıncılar Doç. Dr. Süer EKER hem Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK. Kiyatları annadêrlar sayıdan aaz türk halkların dil durumu için. O halkların arasında gagauzlar da var, onuştan burada verili gagauzlar için da materiallar. “Tehlideki türk dilleri” (gagauzça – “Kertää gelän türk dilleri”) kiyatlarında materiallar tiparlı 3 dildä (türkçe, angliyca hem rusça) hem donaklı renkli patretlärlän. Not. Bu proekt için annatmaa hem gagauzlar için materialTAA DERINDÄN