Tum mesajlar Ana Sözü

korona_doktorlar

2020.03.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

231 ulaşanın arasında 50-si medițina zaametçileri

Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministerliin açıklamalarına görä büünkü günädän Moldovada 231koronavirusa ulaşanın arasında 50-si medițina zaametçileri.   Baba Marta ayın 28-dä COVID-19-za ulaşan 32 kişinin arasında 14-dü medițina zaametçileri. Taa ileri ulaşan 36 medițina zaametçilerin arasında var: 9 doktor, 19 feldşer, 7 medsestra hem 1 şoför.TAA DERINDÄN
koronavirus_5

2020.03.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada 24 satta 32 kişidä koronavirus hastalıı bulundu

Baba Marta ayın 28-dä avşamneyin yapılan brifingta Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU, bildirdi ani 24 saatta koronavirus hastaların sayısı taa 32 kişiyä zeedelendi. Canabisi bildirdi, ani COVID-19-za şüpeli 231 test incelenmiş. Onnarın 32-si pozitiv çıkmış. 30-zu – erindä, may hep o erlerdä, ulaşannar (Eni Anen, Kaul, Kişinev, Hınçeşti, Soroka, Ştefan Voda, Yaloven,), 2-si – yabancılıktan gelennär (Büük Britaniyadan, Romıniyadan). Bu günä koronavirus ulaşannarın sayısı Moldovada 231-rä etişti.TAA DERINDÄN
aciklamalar_2

2020.03.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Koronavirusun gelmesi için şaşılacek hem akıl almaz işlär

COVID-19 salgının dünnääya gelmesi may hepsimizä deyni ansızdan hem bilmemezliktän oldu. Şindi çoyu yazêr, ani bu hastalıın peydalanması için yazmışlar hem sölemişlär Mişel NOSTRADAMUS 1555-ci yılda, Baba VANGA 1995 hem 1996 yıllarda, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) fantastika yazıcısı Dean KOONTZ 1981-ci yılda, ABD psiholgu hem mediumu Sylvia BROWNE hem ABD yazıcı Lindsay HARRİSON 2005-ci yılda. Plannayıp, yazdırdılar mı osa yazdırıp, plannadılar mı? Hepsi bu insannarın açıklamalarını yazımızda vermää savaşacez, ama, bizä görä, en şaşılacek hem akıl almaz iş Sylvia BROWNEnin (19.10.1936 – 20.11.2013) hem Lindsay HARRİSONun “End of The Days”TAA DERINDÄN
vlah_Krb
Baba Marta ayın 26-da Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU açıkladı, ani Moldovada, Kişinev bolnițalarından kaarä, koronavirusa (COVID-19) hastalıına ulaşannar için iki da regional bolnițası açılacek: Moldovanın poyraz tarafının Belț kasabasında, Moldovanın üülen tarafının Komrat kasabasında. Ministru bildirdi, ani bu bolnițaları artık hazırlamışlar, personala instruktaj yapmışlar hem oralara ilersi günü kişilik korunma tertiplerini getirmişlär. Viorika DUMBRAVÄNU söledi, ani buna bakmadaan, bütün respublikadan aar hasta olan büük insannarı getireceklär Respublikalı klinika bolnițasına, üklü kalan karıları hem uşakları da Respublikalı Ana hem Uşak Saalıını koruma Merkezinä hem Kişinevdakı uşakTAA DERINDÄN
koronavirus_5

2020.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Koronavirusa ulaşannar 199 oldu

Baba Marta ayın 27-dä avşamneyin yapılan açıklamada Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU, bildirdi ani COVID-19-za ulaşannarın sayısı büün 199 kişiyä etişti. Eni ulaşan 22 kişinin var. Onnarın arasında 18 kişi – erindä ulaşannar. Kalan 4 kişi koronavirusu Büük Britaniyadan, Franțiyadan, Romıniyadan hem Rusiyadan getirennär. Viorika DUMBRAVÄNU söledi, ani bu saatta Moldovada COVID-19-zdan alışan 11 kişi var.TAA DERINDÄN
tokio_2020

2020.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Tokio-2020 yaz Olimpiadası 2021-ci yıla alındı

Baba Marta ayın 24-dä Halklararası olimpiada komitetı aldı karar Tokio-2020 yaz Olimpiadasını 2021-ci yıla geçirmää. Tokio-2020 yaz Olimpiadası lääzımdı olsun 2020-ci yılın Orak ayın (iyül) 24 – Harman ayın 9 günneri arasında.TAA DERINDÄN
Pavel_VOYKU

2020.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada 5 polițiyacı koronavirusa ulaştı

Baba Marta ayın 26-da Moldova içişleri ministrusu Pavel VOYKU açıkladı, ani ministerliin işçilerininz arasından 5 kişi koronavirusa ulaştı. Pavel VOYKU söledi, ani Moldova içişleri ministerliin 178 zaamtçisi büünkü gündä kendi-kendilerini karantina aldılar. Onnarın arasında 5-şi koronavirusa ulaştı: 3 kişi – granița polițiyacıları, 2 da – üstolan durumnarı baş inspekțiyası polițiyacıları.TAA DERINDÄN
komendant_saadı_3

2020.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada gecä komendant saadı kurulacek

Easaba alarak ne hızlan koronavirus hastalıı yayılêr hem ani vatandaşların arasında aaz disțiplina var, Moldova Prezidentı İgor DODON açıkladı, ani memlekettä lääzım komendant saadı kurmaa. İgor DODON sayêr, ani Moldovada gecä saat 22:00 – 05:00 yada 23:00 – 06:00 arası lääzım komendant saadı kurmaa hem ona uymayannar büük para cezaları yazmaa. Moldova Prezidentın tarafından bu teklifi ilerletti Moldova içişleri ministrusu Pavel VOYKU, angısı açıkladı, ani en kısa zamanda bu komendant saadı kurulacek. Ona yada başka zapalara uymayannara polițiya tarafından, bir lafsız hem açıklamasız, para cezaları yazılacek. Pavel VOYKU bildirdi, aniTAA DERINDÄN
yıldırım_haber_1

2020.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

YILDIRIM HABER: Koronavirustan taa bir insan öldü

Baba Marta ayın 27-dä sabaalän yapılan brifingta Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU, bildirdi ani Moldovada koronavirustan taa bir insan öldü. Ölän insan 79 yaşındakı hızlı yardım medițina serviçinin zameetçisi, angısına Baba Marta ayın 19-da Kişinev Toma Çorba infekțiya bolnițasına gospitalizațiya yapıldıydı.TAA DERINDÄN
ion_kiku_2

2020.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bücettän para kabledän işçileri paralı dinnenmää yollêêrlar

Baba Marta ayın 26-da avşamneyin yapılan brifingta Moldovanın Premyer-ministrusu İon KİKU bildirdi, ani başlayıp Baba Marta ayın 28-dän Çiçek ayın (aprel) 5-dä bücettän para kabledän işçilär paralı dinnenmää yollanêrlar. Saalık zaametçilerindän, polițiyadan, korunmak minesterliindä hem SİS işçilerindän kaarä, Baba Marta ayın 28-dän beeri 9 günnük paralı dinnemeyä zorlan çıkaraceklar hepsi bücettän para kabledän işçileri. İon KİKU bildirdi, ani vakıdı geldiynän, bu işçilär dinnenmäk günnerini belli günnerdä parasız işleyeceklär.TAA DERINDÄN