Tum mesajlar Ana Sözü

Aaclik_kurbannari
Canavar ayın (oktäbri) 19-da Gagauziyada“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılêr. Bunun için Kararı Gagauziya Halk Topluşu 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 15-dä aldı. Nicä “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” geçecek biz taa bilmeriz, çünkü bölä büük bir sıra Gagauziyada seftä olêr. Ama bir iş bileriz, ani bu Gündä bir kabaatsız aaçlıktan ölän insannar, zorlan mezarlara gömülän cannar hepsi anılacek (https://www.youtube.com/watch?v=tkSMymk_x-I). Biz da analım Todur ZANETin Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM kiyadından sıracıklarlan (https://www.youtube.com/watch?v=ZbYCUHoxh6I): Urun çannarı – onnar ötsünnär! Aslıyı dünneyä essinnär! Neleri geçirdik – görsünnär! Neçin yas tutêr analar – bilsinnär! Dualar okunsun,TAA DERINDÄN
zanet_tc_buukelcisinnen
Canavar ayın (oktäbri) 17-dä “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Akademik Todur ZANET Türkiye Kişinev Büükelçiliindä Büükelçi Gürol SÖKMENSÜERlän görüştü. Görüşmedä Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER baş redaktorumuza Türkiyenin “Barış Pınarı” asker operațiyasınnan ilgili bilgileri verdi. Bundan kaarä Türkiye Büükelçisi Todur ZANETlän gazeta hem literatura uurunda çalışmaları hakkında fikir alış-verişindä bulundu.TAA DERINDÄN
baris_pinarı
Başlayıp Canavar ayın (oktäbri) 9-dan Türkiye Respublikası Siriyanın Efrat deresinin dou taraflarında “Barış Pınarı” asker operațiyası başlattı. Bu operațiyanın sebepi: Türkiye sınırlarında terorizma kuşkuluunu yok etmää hem barış zonasını kurmaa. Beklener, ani o zonaya milionnarlan siriyalı kaçkınnar dönecek. Türkiye Respublikası urgulêêr, ani Siriyanın bütünnüünü hem birliini tanıyarak, bu operațiya yapılêr Birleşik Milletlär Topluluun (BMT) Ustavının 51-ci statyasına görä, angısı deletlerä hak verer kendlerini korumaa deyni. Neçin Türkiye teroristlärlän cengi Siriyaya geçirdi hem bu iş nedän yapıldı annamaa deyni, okuycularımıza teklif ederiz okumaa Türkiye Respublikasının Dışişleri Ministrusu Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun statyasında “Neden TürkiyeTAA DERINDÄN
YTB_Didaktika_materiallari (3)

2019.10.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Üüredicilär Gününüz kutluca olsun!

Canavar ayın (oktäbri) 5-dä dünnääda Halklararası Üüredicilär Günü bakılmasınnan ilgili olarak kutlêêrız paalı üüredicilerimizi hem terbiedicilerimizi bu büük yortuylan! Saalık hem uzun ömür Canabinizlerä hem da nekadar çok sabur sizin bu paalı zaametinizdä! Halklararası Üüredicilär Günü yortunuz kutluca olsun!TAA DERINDÄN
san_adlari
Canavar ayın (oktäbri) 8-dä Regional resim Galereyasında, eni büüyän evlatboyların terbiedilmesindä hem üüredilmesindä çok yıllar verimni çalışmaklar için, üüredicilik kuruluşların zaametçilerinä stimul vermää deyni, hem da Üüredicilär gününnän ilgili olarak Gagauziyanın Şan adlarını hem Başkannan Halk Topluşlun Gramotaları verildi. “GAGAUZİYANIN KIYMETLİ ÜÜREDİCİSİ” ADINI KABLETTİLÄR:  – Anna Hristaforovna ALDÄ, Valkaneş kasabası, pedagogikada veteran, istoriyada üürediciyka; – Ekaterina İvanovna GAYDARLI, Kıpçak küüyün S.BARANOVSKİY lițeyindä direktorun üüredicilik-terbiedicilik uurunda yardımcıyka, himiyada üürediciyka; – Lüdmila Leonidovna KÖSÄ, Çadır kasabasında Mihail GUBOGLU lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka; – Mariya Georgiyevna KURDOGLU, Baurçu küüyün 3-cü uşak başçasında terbiediciyka;TAA DERINDÄN
caltay_baskan

2019.10.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Başkanını caltaylılar kendi küyündän buyur ettilär

Canavar ayın (oktäbri) 6-da Gagauziya Başkanını İrina VLAHı caltaylılar, büük skandallan, kendi küyündän buyur ettilär. Bu oldu, açan Gagauziya Başkanı geldi Caltay küüyünä mitingta soțalistlär partiyasının primarlaa kandidatı için agitațiya yapmaa (neyä zakon izin vermeer), bildirer gagauzyeri.md saytı (bak: http://gagauzyeri.md/politika/5871-irinu-vlah-prognali-s-gagauzskogo-sela.html). Açan Başkan istedi başlamaa agitațiyayı insannar baararak «Мы, госпожа Башкан, сами разберёмся кто у нас в селе может быть Примаром, вы лучше свои предвыборные обещания выполняйте. Видим только концерты и танцы», «Где обещанные вами зарплаты в 10 тыс. леев, 40 тыс. лей за возвращение на Родину. Мой муж приехал, пошёлTAA DERINDÄN
maya_sandu_vizit (2)

2019.10.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova Premyer-ministrusu Maya SANDUnun Komrata vizitı

Canavar ayın (oktäbri) 11-dä Komratta bulundu Moldova Premyer-ministrusu Maya SANDU. Canabisinin vizitı başladı kendisinin, Gagauziya Başkanının hem Gagauziya Halk Topluşu Başıynnan en eni tehnologiyalara görä yapılan Komrat çevrä yolun düzülmesinnän tanışmaktan. Bu yolu Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının hem Evroninvestbankın verdii kreditlän (59,5 milion evro) Türkiyedän “Onur Construction” kompaniyası yapêr. Yolun uzunnuu yaklaşık 19 kilometra olacek hem da bu yol 2021-ci yılda başarılacek. Vizitın ikinci noktasıydı Komrat Nikolay TRETYAKOV teoretik lițeyidi, ani bu günnerdä kurulmasının 55-ci yılını kutlêr. Burada Premyer-ministruyu Maya SANDUyu, Gagauziya Başkanını İrina VLAHı hem Gagauziya Halk TopluşuTAA DERINDÄN
Putin_Butovoda
Gagauziyada “Rusiya patriotların” hem büünkü Gagauziya Halk Topluşunda kimi deputatların, ani “Rusiya” lafını kullanarak gagauzların aaçlık tragediyasına karşı giderlär, gözlerini açmaa deyni büün maasuz tiparlêêrız Rusiya Prezidentın Vladimir PUTİNın 2007-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 30-da, Moskvadakı “Butovo memorial kompleksı”na gittiindä hem Sovet Rejimının kurbannarına saygı gösterdindä o kurbannarı anmak pozițiyasını. В День памяти жертв политических репрессий Владимир Путин посетил Бутовский мемориальный комплекс Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутове известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий. Только с августа 1937 по октябрь 1938 года здесь было расстреляно 20 тысяч 765 человек. Подход к прессеTAA DERINDÄN
aaclik_konusmalari_DSC04429

2019.10.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Cümne incelemä gösterdi – Gagauziyada gagauz cümnesi yok!

Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Gagauziya Halk Topluşun (GHT) toplantı salonunda oldu “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” kurulması için zakon inițiativasının cümne incelemesi. Bu zakon inițiativasının avtorları GHT deputatları Elena KARAMİT hem Ekaterina JEKOVA, angıları taa 2017-ci yıldan beeri teklif ederlär, ani bu gün Canavar ayın (oktäbri) 19-da olsun. Ama bir türlü olmêêr. Cümne incelemesinä katıldılar taa çoyu bu günün kabledilmesinä karşı gidennär hem çıkannar. Onnarın başında Svetloe küüyündän GHT deputatı Pötr ÇAVDARdı, angısı taa ilk minuttan, incelemeyi politika uuruna çevirip, ortalıı karıştırdı. Sora ondan yanı oldular Gagauziyanın yaşlılar SovetinTAA DERINDÄN
Anna_Dragu
Canavar ayın (oktäbri) 5-dä Kişinevda geçti “Altın Alma. Golden Apple – 2019” Halklararası türkücülär konkursu. Gagauziyadana körpä türkücüyka Anna DRAGU, çalıp gagauz dilindä bir türkü, bu konkursun baş ödülünü aldı. Anna DRAGU çeşitli konkurslarda Gagauziyayı temsil etti hem herkerä onnarda laureat oldu. Foto: facebook.com/kultura.geTAA DERINDÄN