Tum mesajlar Ana Sözü

sri-lanka-2

2019.04.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Şri-Lanka Respublikasında teraktlar 300 can aldı

Çiçek ayın 21-dä Katolik dünnääsı hristiannarın en büük yortusunu Pakelleyi bakardı. Ama bu aydın yortuya büük kahır uuradı – Şri-Lanka Respublikasının kliselerindä hem otellerindä 8 terakt yapıldı. Bu saatta belli, ani teraktlara 300 can kurban oldu, 500 kişidän zeedä dä yaralı var. Ölennerin arasında var yabancı devletlerdän insannar da – ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Büük Britaniya (Angliya), Golandiya, İndiya, Kitay hem Türkiye vatandaşları. Kim yaptı bu  canavarlıı taa belli diil, ama Şri-Lankadan gelän haberlerä görä kendisini patladan teroristlerin birisi “İslam devleti” kuruluşundanmış.TAA DERINDÄN
sorush
XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadası sevinçli hem kahırlı bir Olimpiada oldu. Kahırlar belli – Olimpiadanın açılışı hem kapanışı gösterdi, ani ne Gagauziyada ne da Moldovada kuvettä bulunannar gagauz dilini bişeyä saymêêrlar. Neçin acaba? Cuvap belli – Gagauziyada kuvettä bulunan başlar bizdän diil, Moldovada sa – hiç ta bizdän diil! Neçin bu Olimpiadaya büünkü Gagauziya hem Moldova başları gelmedilär: ne Gagauziya Başkanı İrina VLAH, ne Gagauziyada üürediciliktän sorumnu Gagauziya Başkanının yardımcısı Ölesä TANASOGLU, ne Gagauziya Halk Topluşun bilim hem üüredicilik komisiyasının başı yada azaları, ne Moldovanın üüredicilää hem gagauzTAA DERINDÄN
kelesh_sergi (1)
Çiçek ayın 16-da Komrat regional resim Galereyasında açıldı gagauz resimcisinin Konstantin KELEŞin resim sergisi – “Benim fikirlerim – benim atlarım”.   Sergidä var nicä tanışmaa resimcinin 50-ya yakın grafika hem jivopis yaratmalarınnan, angılarının taa çoyunda gösterili beygirlär, zerä Konstantin KELEŞ bütün ömürünü hem can sıcaklıını baaşladı bu gözäl hem akıllı hayvannara. Bu üzerä da resimci onnarsız kendi yaşamasını dolu görmeer. Serginin açılışına gelän Gagauziyanın kultura hem incäzanaat insannarını, kendisinin dostlarını, politikacıları Konstantin KELEŞ tanıştırdı 5-ci grafika kiyadınnan. Bildirildi, ani “Benim fikirlerim – benim atlarım” resim sergisi Çiçek ayın (aprel) bitkisinädänTAA DERINDÄN
yanulov
Evropanın serbest güreştä çenpionatında güreşän gagauz güreşçisi kıpçaklı Pötr YANULOV 86 kg kategoriyasında Moldova için gümüş medaliyi aldı. Finala etişincäk Pötr YANULOV 1/8 finalda 10:2 ensedi romını Mihay PALARİYAyı , ¼ –  10:0 izralliyi Uri KALAŞNİKOVu hem ½ Türkiyedän güreşçiyi Fatih ERDİNı. Finalda Pötr YANULOV 4:0 tarattı rus güreşçisinn Vladislav VALİEVa.TAA DERINDÄN
bahsi (18)
Uzbekistan Prezidentın Kararına görä, UNESCO kanadı altında, Çiçek ayın 5-10 günneri arasında Uzbekistanın Termez kasabasında geçti “I-ci BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivali – Bakhshi International Art Festival – 2019”, angısında pay aldılar 74 dört devlettän 160 temsilci. Çiçek ayın (aprel) 7-dä I-ci BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivalin ofițial açılışını yaptı Uzbekistan Prezidentı Şavkat MİRZİÖEV. Açılış sözündä Canabisi şükür etti yardımnar için UNESCOnun Aziya temsilcisinä Andrey ŞEVELÖVa, İSESCO (İslam üüredicilik, kultura hem bilim kuruluşu) temsilcisinä Rhiati SALİHä, ART uurunda Bütündünnä el ustaların Birliinin öndercisinä Gade Ride HİJJAVİya hem selemnadı açılışa gelän Kirgiziya, Kazahstan,TAA DERINDÄN
Notre_Dame_de_Paris (1)

2019.04.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Notre-Dame de Paris yangını Franțiyanın üreeni yaktı

Çiçek ayın (aprel) 15-16 gecesindä yandı Franțiyanın hem Bütün Evropanın kultura simvolu – Notre-Dame de Paris (Parij Panayıyasının Soboru). Yangın yoketti soborun örtüsünü, saadını, şpilini hem hepsi aaçtan yapılı parçalarını, eritti kalaylan bitiştirili vitrajları hem ara örtüleri. Dünnää presası bildirer, ani yangın başladı avşamneyin Çiçek ayın (aprel) 15-dä saat ediyä yakın da iki saadın içindä yoketti örtüyü hem şpili. Ateşi kontrol altına almaa becerdilär sadä sabaa karşı gecä saat dördä yakın. Yangınnan sündürmää savaştı 500-zä yakın yngıncı, ama soborun yapısına görä (soborun üüseklii – 35 metra, başneların– 69 metra) onnarTAA DERINDÄN
olimp_kapanis (13)
Çiçek ayın 12-14 günnerindä Kişinevun “Antioh Kantemir” liţeyindä geçti XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadası. Sevinçli bir Olimpiada, zerä XXX-cu – yubileynıy! Kahırlı bir Olimpiada, zerä onun ne açılışına, ne da kapanışına Gagauziyanın büünkü başları gelmedilär: ne Gagauziya Başkanı İrina VLAH, ne Gagauziyada üürediciliktän sorumnu Gagauziya Başkanının yardımcısı Ölesä TANASOGLU, ne Gagauziya Halk Topluşun başı, ne GHT bilim hem üüredicilik komisiyasının başı yada azaları. Biricii!!! XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadasına katıldılar Gagauziyanın 29 üüredicilik kuruluşun 9-12 klaslarından 60 üürenci, ani ensedilär regional Olimpiadada. Olimpiadanın ofițial açılışı oldu Çiçek ayın (aprel) 12-dä. Açılışta olimpiadacılaraTAA DERINDÄN
olimp_master-klas (1)

2019.04.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Olimiadacılara Todur ZANETtän master-klas

Çiçek ayın 13-dä Kişinevun “Antioh Kantemir” liţeyindä geçän XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadasına katılannara deyni Akademik hem yazıcı Todur ZANET literatura hem folkloru aaraştırma uurunda master-klas gösterdi. Master-klasta Canabisi tanıştırdı olimpiadacıları 4 dildä (gagauzça, angliyca, moldovanca hem rusça) hazırlandıı “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3 bilim kiyadınnan hem annattı nicä bu kiyatlar hazırlandı. Bundan kaarä Todur ZANET annattı peet hem proza yaratmaları için, tanıştırdı kendi “Seçmä yaratmalar” kiyadınnan, okudu peet hem, master-klasın sonunda, annattı zalda bulunannara gagauz halk masalın “Padişah hem Lala yada Dahril hem Züfrem” süjetını. Master-klasaTAA DERINDÄN
Olimpiada_açilisi
Çiçek ayın 12-dä Kişinevun “Antioh Kantemir” liţeyindä başladı XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadası. Ama… Bu yıl Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadaların XXX-su olêr. Herbir akıl alan hem akılı olan devletlerdä bu büük bir yubiley sayılacıydı. Ama, nicä büün belli oldu Olimpiadanın açılışında, bu iş ne Gagauziyada, ne da Moldovada yubiley sayılmêêr hem Gagauziyaylan Moldova çorbacılarına bu iş hiç umurunda da diil. XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadanın ofițial açılışına o çorbacılardan biricii gelmedi: ne Gagauziya Başkanı İrina VLAH, ne Gagauziyada üürediciliktän sorumnu Gagauziya Başkanının yardımcısı Ölesä TANASOGLU, ne Gagauziya Halk Topluşun başı, neTAA DERINDÄN
Besgoz_bokluk_

2019.04.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu bokluklardan tarafımızı kim paklayacek?

Kış ilkyaza dönüncä hem Parlament seçimneri bitincä kaarlar eridi da Gagauziyamızın bokluk tarafı açtı. Gezersin tarafımızı küüdän küüyä, kasabadan kasabaya, da şaşêrsın: nekadar bokluk üzä çıktı! Gagauziya öndercileri hem izmetçileri, primarlar hem sovetniklär seçim hem politika uurunda koştukları için, bu son birkaç ayda (osa yılda mı?) Gagauziyamızı paklamaa hem tertiplemää deyni vakıt bulamadılar. Seçim kompaniyalarında biri-birlerinä atılan mındarlıklar seçimnerdän sora titsi bokluklarlan topraamızı sardılar, zihirleyip hepsini ne şindiyädän taa zihirlänmediydi. Todur ZANET PATRETTÄ: Beşgöz küüyün kenarında bulunan bokluk.TAA DERINDÄN