Tum mesajlar Ana Sözü

Gagauziyada_potop (8)

2020.09.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büük kurak belasından sora Gagauziyaya su belası geldi

Ceviz ayın (sentäbri) 29-da bakırdan dökülän yaamurların suları Komrat kasabasında, Dizgincä, Kongazçık, Bucak hem taa başka küülerdä büük zararlar yaptı. Komradın Yalpug deresinin tarafında 35 evi sellär bastı. Orada su 1,5-2 metrayadan kalktı. Bu evlerin en aazdan 10-15-şi enidän yapılsın lääzım. Kalanına da büük tertiplemeklär lääzım olacek. Dizgincä küüyündä 37 evä zarar oldu. Burada sular küydeki gölün tıynaanı aldılar da oradan kopuşan su Komratta çevrä yolunu yapan Türkiyedän “Onur” kompaniyasının Bucaktakı erleşim erinä geldi, alıp tehnikayı, maşinaları hem 150 kişilik yataklı vagonnarı. Kongazçıkta 57 evä su girdi hem yolları sellärTAA DERINDÄN
selim
Redakțiyamıza etişti Azerbaycan Yazıcılar Birliin incäzanaat çevirmesi hem literatura baalantıları Merkezi başının, poetın Salim BABULLAOGLUnun dünnääyın poetlarına hem yazıcılara DANIŞMASI, neredä annadılêr Daalı Karabahta olan kannı işlär hem Daalı Karabahın Armeniya altına kalmasının istoriyası. Danışmalar yazılı 3 dildä. Üçünü da tiparlêêrız. Bu aar durumda Azerbaycan kardaşlarımızın yanındayız. Allaa sizä yardımcı olsun. Обращение к поэтам мира To the world literary figures Dünya ədəbiyyatçılarınaTAA DERINDÄN
filarmoniya_1
2020-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 24-25 günnerindä Kişinevda yandı Moldovanın “Sergey Lunkeviç” milli Filarmoniyası. Yangında Filarmoniyadan kaldı sadä duvarlar (bak: http://anasozu.com/moldovanin-sergey-lunkevic-milli-filarmoniyasi-yandi/). Moldova Pravitelstvosu “Sergey Lunkeviç” milli Filarmoniyasının düzülmesinä baaşlama paralar için banka esapları açtı: 1) MOLDOVA leylerindä: Benefițiar: Moldova Respublikasının finans Ministerlii-Devlet kaznaçeystvosu IBAN: MD09TRPAAA144111A01344PY Benefițiarın vergi kodeksı: 1006601000037 Benefițiarın bankası: Devlet kaznaçeystvosunun finans Ministerlii Bankanın kodu: TREZMD2X Ödemenin uuru: “Sergey Lunkeviç” milli Filarmoniyasının rekonstrukțiyasına baaşlamalar   2) ABD dolarlarında Benefițiar: Moldova Respublikasının finans Ministerlii. Devlet kaznaçeystvosu IBAN: MD44NBPAAP144121A01344PY Benefițiarın vergi kodeksı: 1006601000037 Benefițiarın bankası: Moldovanın milli bankası SWIFT: NBMDMD2X MoldovanınTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_17_18.2020
Ceviz ayın (sentäbri) 26-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2020-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “GHT Gagauz dilini yonmaa brakmadı”, “Kırlannar İlya SINKU gimnaziyasına elektronika yardımı”, “Anketanın KOKUSU te neredän çıktı”, “Eni stadionda ilk ofițial țeremoniya – sportsmennarlan”, “Bekim etti artık Gagauziyada “Ayır, buyur!” (“Divide et impera”) sistemasını kullanmaa?”, “Gagauzları öldürän BANDİTleri neçin idol yapêrlar?”, “Gagauziyaya Türkiyedän medițina ekipirovkası yardımı”, “Romıniya Büükelçiliindän Gagauziyaya bolnițalarına hem lițeyä yardım”, “VI-cı Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasına başlêêr”, “Moldovanın “Sergey Lunkeviç” milli Filarmoniyası çatır-çatır yandı”, “Galina SİRKELİ “Ana-boba evi” muzeyini açtı”TAA DERINDÄN
Karabah_cengi_kartasi

2020.09.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Azerbaycan-Armeniya: çatışma cengä döndü

2020-ci yılın Orak ayın (iyül) 12-dä Azerbaycan-Armeniya granițasında Azerbaycanın Tovuz rayonunda başlayan silählı çatışma Ceviz ayın (sentäbri) 27-dä, keskinneşip, cenk durumuna geldi. Azerbaycan korunma ministerlii bildirdi, ani bu saada kadar Azerbaycan silählı kuvetleri cenktä yaklaşık 550 armän askerini öldürmüşlär hem birkaç küüyü elä almışlar. Söz gider Armeniyanın tarafından zorlan alınan Azerbaycanın Bayırlı Karabah topraklarında bulunan küülär için. Bundan kaarä bildiriler, ani Azerbaycan silählı kuvetleri yok etmişlär armännarın 22 tankını hem başka aar bronetehnikasını, 15 “OSA” ZRKasını (zenitno-raketnıy kompleks), 18 pilotsuz eraplanı, 8 arteleriya taanesini, 3 boepripas skladı. Azerbaycan Prezidentın danışmanıTAA DERINDÄN
covid_28.09.2020

2020.09.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19: Moldova 50 bini geçti

28.09.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 50875; ölennär – 1287; alışannar – 37842. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 2250: Çadır rayonu – 785; Komrat rayonu – 1120; Valkaneş rayonu – 345. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 21042 (ölän – 663); karı kulluu – 29833 (ölän – 626); gebä karılar – 359.TAA DERINDÄN
Garizan_Mihail_Af.jpg_skrin_1_

2020.09.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauzları öldürän BANDİTleri neçin idol yapêrlar?

Bibliyada 10 Emirin 2-si deer: “Kendin için idol yapma hem hiç bir resim yapmayacan ona, ne bulunêr yukarda göklerdä, aşaada erdä, erin altında sularda, onnara iilmeyecän hem dua etmeyecän” (Çıkış: 20:2–17). Ama Sovetlär Birlii geldiindän beeri bu Emir amansız kırılêr hem gagauzları kıran hem öldürän BANDİTlerä, küülerimizdä hem kasabalarımızda metinni nışan taşları koyup, baş iiltmä zorladêrlar, onnardan idol yapıp, o idollara dua ettirerlär. Bu yalancı idolların birisi Garizan Mihail Afanasieviç (1919–1949), angısına 2015-ci yılın Harman ayın (avgust) 28-dä Kıpçak küüyün primariyası, maamilä surat kendisinin hem cümne insannarın adından, küüyün KulturaTAA DERINDÄN
filarmoniya

2020.09.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovanın “Sergey Lunkeviç” milli Filarmoniyası yandı

Ceviz ayın (sentäbri) 24- 25 günnerindä Kişinevda yandı Moldovanın “Sergey Lunkeviç” milli Filarmoniyası. Yangında Filarmoniyadan kaldı sadä duvarlar. Nicä bildirdi “Sergey Lunkeviç” milli Filarmoniyasın direktoru Svetlana BİVOL, yangın başlamış Filarmoniyanın bir yan yapısından, neredä boruların diiştirilmesinnän ilgili svarka işleri yapılarmışlar. Moldova kuvetleri bildirdilär, ani Moldovanın “Sergey Lunkeviç” milli Filarmoniyası eski erindä enidän düzülecek. Bunun için para toplamaa deyni banka esapları açıldı. Yardım için hazır oldukları için bildirdilär Moldovada bulunan diplomatiya misiyaları da. Moldovanın “Sergey Lunkeviç” milli Filarmoniyası kuruldu 1940-cı yılda. Foto: Anatolii ScorpsTAA DERINDÄN
vengriya_yardim (2)

2020.09.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Vengriya şkolalarımıza kompyutor verdi

Ceviz ayın (sentäbri) 23-dä Vengriya Respublikasının Moldovada Büükelçiliindä oldu bir sıra, neredä Büükelçi Şandor SABO verdi Gagauziyanın şkolalarına kompyuter yardımı. Kompyuterları verirkenä Şandor SABO urguladı, ani bu – Vengriyanın Moldovaya yaptıı yardımnarın birisi. Taa ileri, moldovalıları koronavirus belasından korunmaa deyni, başka yardımnar da yapıldı. Kompyutorları Gagauziyanın adından kabletti Başkan İrina VLAH, adayıp, ani, Gagauziya üüredicilik Upravleniyasının yolunnan, bu kopyuterlar şkolalara etişecek. Foto: vlah.mdTAA DERINDÄN
covid_25.09.2020_

2020.09.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19: Moldovada hem Gagauziyada durum

25.09.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 49666; ölennär – 1264; alışannar – 37023. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 2228: Çadır rayonu – 783; Komrat rayonu – 1104; Valkaneş rayonu – 341. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 20517 (ölän – 640); karı kulluu – 29149 (ölän – 612); gebä karılar – 353.TAA DERINDÄN