Tum mesajlar Ana Sözü

Beceriklik_paylaşma (7)

2019.08.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Becerikliklän paylaşmak – bu cömertlik bir iş!

TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Başkannıı hazırladı bir programa, angısına görä, gençlärlän ilişkilik kurmaa hem becerikliklän paylaşmaa deyni, Türkiyedä 500 studentı 35 devletä yolladı. Bu devletlär TİKAnın yapttıı çalışmaları erlerdä bulunêrlar: Afrikada, Aziyada, Orta Douda, Üülen Amerikada. Bu programayı aslıya çıkarmaa deyni TİKAya yardımda bulundular Türk Hava Yolları (biletlär sponsoru), Anadolu Ajansı, TRT hem YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar) Başkannıı. Bu 500 studentın arasından 16 kişi (taa çoyu medițina uurunda üürenerlär) bir aftaya kadar Gagauziyaya geldi. Studentların Moldova topraanda bulunmaları başladı Türkiye Kişinev Büükelçiliinä, TİKA Kişinev ofisinä hemTAA DERINDÄN
bayburt_Dede_Korkut (4)

2019.08.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu

2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 22-28 günnerindä Türkiye Respublikasının Bayburt kasabasında hem dolay küülerindä geçti “Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu”. Bu Salon, gagauzları da içinä alan bütün türk dünnäsından insannarı hem milletlerimizin dostlarını, bir aftaya büük hem gözäl bir yortulu sırasıya topladı. Eridir urgulamaa, ani ev saabilerindän Bayburt valilii (gubernatorluu) hem Bayburt belediyesindän (primariyası) Salonun hazırlamasında pay aldılar hem katkıda bulundular Türkiyenin kultura hem turizma ministerlii, TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı), TÜRKSOY hem TÜRKSAV (Türk dünnääsı yazıcılar hem zanaatçılar vakfı). Salonun bölä uzun hemTAA DERINDÄN
gagauz_Respublikasi_miting

2019.08.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz Respublikasının 29-cu yıldönümü

1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da kendisinin Üstolan Syezdında gagauz halkı kurdu Gagauz Respublikasını. Büün o Büük günün 29 yılı tamamnanêr. Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSAnın izininä görä Gagauz Respublikasının kurulmasının 29-cu yıldönümü 2019-cu yılın Harman ayın (avgust) 19-da bölä bakılacek: Saat 10:00 – Komrat Kultura Binasının önündä duhovoy orkestranın konțertı başlayacek. Saat 10:30 – Gagauziyanın öndercileri, GHT deputatları, musaafirlär hem hepsi isteyennär “Şan Aleya”sına çiçek koyaceklar. Saat 11:15 – Komrat Kultura Binasında Gagauz Respublikasının 29-cu yıldönümünä adanmış yortulu toplantı başlayacek. Beklener, ani toplantıda Gagauziyanın herbir küüyündän hem kasabalarındanTAA DERINDÄN
AS_ilk_nomer

2019.08.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Oldu 31 yıl nicä çıktı “Ana Sözü”n ilk nomeri

31 yıl geeri, 1988-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-dä, dünneyä geldi gagauzların seftä hem tek “Ana Sözu” gazetasının ilk nomeri hem büünkü günädän da tipardan çıktı artıkn 729 nomeri. Bu uzun yolda “Ana Sözu” hiç durmamayca izmet eder GAGAUZ Halkımıza hem GAGAUZLAA, ana dilimizä hem literaturamıza, devletliimizä hem istoriyamıza, kulturamıza ham incäzanatımıza. “Ana Sözu” gazetası – o tek gazeta, ani GAGAUZLARI türk dünnäsına, TÜRK DÜNNÄSINI da gagauzlara annadêr. Yaşasın “Ana sözu” gazetamız hem onunnan Gagauzlarlan Gagauzluk yaşasın!TAA DERINDÄN
kizil_ay (4)

2019.08.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye “Kızıl Ay” kuruluşundan “Kurban Bayram” yardımı

Harman ayın (avgust) 12-dä, musulman dünnääsının “Kurban Bayram” günnerindä, Türkiye “Kızıl Ay” kuruluşu, Türkiye Kişinev Büükelçiliin hem TİKA çalışmalarınnan, Gagauziyanın hem Moldovanın fıkaara aylelerinä hem kusurlu uşaklarına 550 paket taazä yahnı Kurban yardımı yaptı. Bu paketların 250 taanesi verildi Kişinev primariyasının “Uşakların haklarını korumak Direkțiyası”na girän kusurlu hem üüsüz uşaklara bakan kuruluşlara. Burada paketleri vermäk sırasında pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Kişinev Büükelçiliin diplomatları hem Türkiye “Kızıl Ay” volontörları. Kişinev Primariyasının “Uşakların haklarını korumak Direkțiyası”nın başı Luçia KAÇUK uşakların adından şükür etti bu pek faydalı hem lääzımnıTAA DERINDÄN
resimci_simpoziumu
Harman ayın (avgust) 5-dä Gagauziyanın Çadır kasabasının rayon administrațiya binasında açıldı 10 günnük sıradakı halklararası resimcilär simpoziumu – «Грани искусства». Simpoziumu hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası hem ona katkıda bulundular Çadır kasabasının rayon administrațiyası, Çadır kasabasının primariyası hem “Gagauz-Art” Cümne Birlii. Simpoziumun açılışında katılannara nasaatlarlan danıştılar Çadır kasabasının rayon administrațiya başı Valentin KARA, Çadır kasabasının primarı, Anatoliy TOPAL, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının geçici başı Marina SEMENOVA hem başkaları. Sıradakı «Грани искусства» halklararası resimcilär simpoziumunda erindeki (Moldova, Gagauziya, Pridnestrovye) resimcilerdän kaarä pay alêrlar resimcilär Azerbaycandan, Başkortostandan (RF), Kirgiziyadan, TürkiyedänTAA DERINDÄN
gagauz_dili

2019.08.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz dilin ilerlemesinä 2019-cu yılda 5 milion ley verilecek

2018-ci yılın Canavar ayın 16-da Gagauziya Halk Topluşu kabletti “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка») Zakonu. Bu Zakonu hazırladılar GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU. Şindi da, Orak ayın (iyül) 30-da, kendi sıradakı toplantısında Gagauziya Halk Topluşu temelä aldı “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” 2019-2021 yıllarda ömürä geçirilmesi programasını. Programanın para tarafı “Gagauz dilini kurtarması Fondu”ndan alınacek. 2019-cu yılında bu iş için 5 milion ley verilecek.TAA DERINDÄN
tabunscik

2019.08.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Georgiy TABUNŞÇİK 80 yaşında

Harman ayın (avgust) 1-dä Gagauziyanın ilk başkanı Georgiy TABUNŞÇİK 80 yaşını tamamnadı. Bu yıldönümünnän Georgiy Dimitrieviç TABUNŞÇİKi kutlêêrız hem kendisinä saalık hem uzun ömür dileriz. Not. Georgiy TABUNŞÇİK duudu 1939-cu yılda Kıpçak küüyündä. Komunist hem çorbacılık sferasında çeşitli partya hem devlet erlerindä işledi: baş agronom, kolhoz predsedateli yardımcısı, kolhoz predsedateli (1962-1975); Çadır rayonun kolhozlar Sovetinin başı (1975-1979); Komunist partiyasının Komrat rayonun 1-ci sekretari (1979-1986); Modova SSRın Gosplan predsedatelin yardımcısı (1987-1990) hem başka. Georgiy TABUNŞÇİK 1995-1999 hem 2002-2006 yıllarında Gagauziya Başkanı oldu.TAA DERINDÄN
GRTya_borc

2019.07.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

GRT dolayında genä ateşi kızıştırêrlar

itki iki aftanın içindä Gagauziyanın eski Başkanı İrina VLAH türlü açıklamalarında “Gagauziya Radio hem Televideniya” (GRT) Cümne Kompaniyasında işleri kötüleer hem isteer, ani GRTnın öndercileri hem Gözledici Soveti kuvettän atılsınnar. Bu kötülemektä en çok dalga, maamilä surat, o, ani GRT işçilerinä vakıdında zarplata ödenmärmiş. Ama zarplatanın ödenmemesindä Başkanın önderciliindä bulunan İspolkomun kabaatı da var. Bu konuylan ilgili GRT geçici başı Vitaliy GAYDARCI GRTnın saytında açıkladı, ani zarplatanın verilmemä sebepi Gagauziya İspolkomun bu Cümne Kompaniya 532 bin ley borcu (bak: http://grt.md/news/2019/07/08/%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b/). Aşaada GRT saytından bu konuylan ilgili yazıyı (rusça) hem yapılanTAA DERINDÄN
kaldirilmalar_cadir (3)

2019.07.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sibirä hem Kazahstana kaldırılmanın 70-ci kara yılı

Orak ayın 6-da Moldova hem Gagauziya, yaşlan gözlerindä, andı o kara günü, açan 1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-da bir gecedä Sibirä hem Kazahstanın kırlarına kaldırıldı 35050 insan (9745 adam, 13924 karı hem 11381 uşak). Ama istoriklerin çoyu sayêrlar, ani kaldırılan insannarın sayısı 40 bini aşêr. Sayılêr, ani bütün Gagauziyadan politikalı represiyaların altına düştü 4 binä yakın insan (haliz insan sayısı büünkü gündä da diil belli). Büünkü gündä hepsi kaldırılan insannardan respublikada yaşêêr yaklaşık 7 bin kişi. Gagauziyada bu gün, nicä da artık 17 yıl sıravardı, Çadırdakı “Dooruluk” cümne kuruluşu tarafındanTAA DERINDÄN