Tum mesajlar Ana Sözü

KIRLANNAR_usak_bascasi

2017.04.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Güneşçik” güneş gibi yalap-yalap eder

Kırlannar (Kotovskoe) küüyün “Güneşçik” (“Solnışko”) uşak başçası hepsini karşlêêr gözäl hem kırnak tertipli aulunnan, evinnän, odalarınnan. Burada işleyän insannar da, güneş gibi, şen üzlü hem sıcak cannı. “Güneşçik” (“Solnışko”) uşak başçasının büünkü binaları, eski evlär erinä, kuruldu 1984-cü yılda. Şindiyadan bu başçada dört direktor vardı. Büünkü direktor Nadejda Georgievna GUÇ işleer başçada 1992-ci yıldan beeri, 1999-dan beeri da direktor olarak. Te artık 25 yıl oldu. Nadejda Georgievna annattı: “Uşakları 2 yaşından beeri uşak başçasına kablederiz. Büünkü gündä başçada 70-tän zeedä uşak var. Onnar dört grupaya bölünük. Bu uşaklara izmettä bulunêrTAA DERINDÄN
ukrayna_kiyat_
Ukraynanın başkasabasında Kievda oldu prezentaţiya «Гагаузы Украины» kiyadına, angısı iki kiyada bölünük: I-ci kiyat – Гагаузы Украинской части Буджака; II-ci kiyat – Гагаузы Приазовья. Birinci kiyada (avtorlar – Dr. Lübuv ÇİMPOEŞ hem Emiliya BANKOVA) girdi materiallar, ani toplandıydılar 1987-ci yılda Moldova Bilimnär Akademiyasının Priazovye küülerinä ekspediţiyasında. Ozaman bu ekspediţiyanın başında bulundular Dr. Stepan KUROGLU hem Dr. Mariya MARUNEVİÇ. İkinci kiyada (avtorlar – Dr. Lübuv ÇİMPOEŞ, Emiliya BANKOVA hem Dr. Fedora ARNAUT) girdi materiallar, ani bulundular arhivlarda hem internetta. Kiyat «Гагаузы Украины» hazırlandı “Ukrayna Gagauzları Birlii” (başkan – Vasiliy KELİOGLU) neetleriTAA DERINDÄN
mezarlik_DSC_0020

2017.04.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büün Küçük Paskellä yada Ölülerin Paskellesi

Paskellä yortusundan sora, dokuzuncu gündä, pazertesi, bakılêr Küçük Paskellä yada Ölülerin Paskellesi. Bu gündä gagauzlarda hepsi insannar savaşêêrlar yakınnarın he senselenin mezarlarına gitmää. Mezarlıkta mezarların üstünä pomana (kolaç, çanak-çölmek, su, şarap) erleştirerlär hem mezarları günnüklän tütüderlär. O günü popaz mezarlıkta koliva okuyêr hem hepsi mezarları okuyêr, onnara ayazma serper.TAA DERINDÄN
prezident_erdogan_hepsi_usaklarlan_1
Çiçek ayın 20-dä Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Prezidentın Rezidenţiyasında kabletti “39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği”nä katılmak için Türkiyeyä gelän uşak ansamblilerin temsilcilerini. Onnarın arasında vardı gagauziyanın Kazayak küüyündän “Şennik” ansamblisi da. Buluşmada Canabisi uşaklara bölä dedi: “Her ölüm erkendir, ama uşak ölümü halizdän çok erkendir. Biz uşaklar yaşasın istiyoruz. Uşaklar yaşasın, ki büüdüklerindä taa gözäl bir dünnäyın düzülmesinä katkı saalasın istiyoruz. Taa da önemnisi, uşaklar sadecä yaşamaklan kalmasın, kendilerini güvendä duysunnar, imeklerdän giimä, üürenikliktän saalaa, her türlü izmeti alsınlar istiyoruz. Bunun için sizlerin yardımınıza zorumuz var. Ana-bobalarınızdan,TAA DERINDÄN
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Çiçek ayın 20-dä Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM da “39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği”nä gelän 26 devlettän 339 uşaklan temsilcilerinnän bir araya geldi. Başbakanı Binali YILDIRIM, uşakların önündä söz edärkenä, dedi: “Uşaklar, bizi, bu günü, Türkiyeyi, Türkiyedeki kardaşlarınızı aman unutmayın, sürekli hatırlayın. Birbirinizlän mesajlaşın, yazışın, arkadaşlıınızı geliştirin. Sizin geliştireceniz arkadaşlıklar, kuracanız bu gözäl dostluklar, gelecektä sizä emanet edilecek bu dünnäyı taa raat, taa barış içindä yaşanan gözäl bir dünnä biçiminä getirecek. Türkiyedeki kardaşlarınız sizi hiç ama hiç unutmayacaklar, biz da sizi unutmayacez. 23 Nisan günü bizim gözümüzdä dünnäyın bütünTAA DERINDÄN
MEZAR_TASI_2

2017.04.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü

1946 güzü – 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü. Bu yıl tamamnanêr 70 yıl, nicä Sovet Rejimı hem onun palileri gagauzlara karşı zorlan AAÇLIK GENOŢİDını başlattılar da, 1946-cı yılın Canavar ayından başlayıp, taa 1947-ci yılın yazınadan GAGAUZLARIN 40-60% aaçlıktan öldülär. Rejim dedi hem herkerä deer, ani o yıllarda kurak olmuş da onuştan insannar aaçlıktan ölmüşlär. YALAN! Herliim rejimın palileri evlerdän hem aullarda, postavka için, zorlan ekinneri almaydılar okadar insanımız ölmeyeceydi. Hem neçin sa onnar, kim aldılar o ekinneri, ozamanTAA DERINDÄN
sukur_gramotalari_2

2017.04.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Körpä resimcileri hem muzıkantları kutladılar

Gagauziyanın Regional resim Galereyasında kutladılar Komrat “Dimitri SAVASTİN” uşak resimci şkolasının hem Gagauziyanın uşak muzıka şkolalarından körpä talantları. Onnara Gagauziya Başkanı “Şükür” Gramotalarını verdi. “Dimitri SAVASTİN” uşak resimci şkolasının üürencileri kablettilär “Şükür” Gramotalarını o iş için, ani Respublika hem Halklararası sergilerdä üüsek erleri aldılar. Onnarın yaratmaları Latviyanın Yurmala (Jurmala) Resimci Şkolasında olan XVI-cı Halklararası “I live by the Sea” (“Bän yaşêêrım deniz kenarında”) resimcilik zannatı konkursunda 1-ci (İvan ROŞKO, 10 yaşında) hem iki 3-cü (Valeriya MARKU, 8 yaşında hem Andrey MARKU, 15 yaşında) eri aldılar. Bu şkolanın resimcileri pay aldılarTAA DERINDÄN
gagauziyada_kis_kiyameti

2017.04.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada hem Gagauziyada kaar kıyameti!

Çiçek ayın 20-21 gecesi hem günneri Moldovayı büük bir ţiklon bastı. Kaar durmamayca yaayêr. Onun aarlıından biinärcä fidan kırıldı hem erä cingildi. Yollar kapalı. Elektrika telleri kopuk. Küülär hem kasabalar şafksız. Bir söz – kıyamet. Memlekettä aardan “turuncu kod” durumu kuruldu. Kıyameti ensemää hem insannara yardım etmää deyni Gagauziyada Operativ ştab kurdu. Ştabın nasaatı – insannar evlerindä kalsınnar hem bireri çıkmasınnar. Üstolan durumda, herliim kurtarıcıların, vraçların, elektriklerin yardımı lääzımsa, insannar doorudan var nicä telefondan danışsınnar ştab azalarına: Vadim Petroviç ÇEBAN, ştab başı, İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı – telefon: 0 685TAA DERINDÄN
valkanes_muzika_skolasi (3)
Çiçek 19-da Valkaneş uşak muzıka şkolası 55 yıldönümünü kutladı hem bu kutlamaklan ilgili insannara büük bir yortulu konţert gösterdi, angısında pay aldılar şkolanın üüredicileri, üürencileri hem bu şkolayı başaran kompozitor Genadiy MİTİŞ. Yıldönümündä şkolanın direktoru Mariya ÇERNEVA açıkladı, ani “Valkaneş uşak muzıka şkolasının 1961-ci yılda kurulmasından beeri bu şkolayı başardı 792 kişi. Onnarın çoyu büün da kendilerini muzıkaya baaşladılar. Şindi şkolada 78 üürenci var, angıları, talantlarına görä, kemençä, fortepyano, gitara, fleyta hem bayannan akkardion bölümnerindä üürenerlär”. Şkolasının yıldönümü toplantısında pay aldılar hem şkolaya baaşışlarını baaşladılar Gagauziyanın Başkanı, Halk Topluşun deputatları,TAA DERINDÄN
kis_geeri_geldi (2)

2017.04.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kış geeri döndü: kaar, yaamur, suuk

Bu gecedän beeri memleketimizä kış geeri döndü. Çiçek ayın 20-24 günneri arasında hava hep bölä olacek deer devlet gidrometeoserviçi. Şindiki temperatura 0°С – -1°С. Lüzgär poyrazdan. Çiçek ayın sonunadan hep suuk havalar beklener.TAA DERINDÄN