Tum mesajlar Ana Sözü

genclik_upravl

2014.01.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ZAVALI ANA DİLİMİZ BOLUMU

Üç lafta 6 yannışlık

Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyasının tablosunda 3 lafta 6 yannışlık yapılı. Dooru lääzım bölä yazılsın: GAGAUZİYANIN, GENÇLİK, İŞLERİNDÄ (yannışlıklar kırmızıylan doorudulmuş). Hem taa bir iş: “BAKANNIK” lafın maanası “ministerlik”. Gagauziyada ministerlik yok, ama Upravleniye  var.TAA DERINDÄN
FLAGSTOK

2014.01.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Hepsi uurlarda deputatların Kongresi olacek mı?

Gagauziya Halk Topluşun deputatları teklif edeceklär GHTnın Üstolan toplantısında karar almaa, ani Referendumdan ileri Gagauziyada Hepsi uurlarda deputatların Kongresini toplamaa. Hepsi uurlarda deputatların Kongresindä sadä bir soruş incelemää: “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” hem Tamojnä Birliinä girmää “Gagauziyada konsultatif Referendumu yapmak için” Referendumdan arka olmaa. Bu iş için açıklama yaptı GHTda Komunistlär partiyasından deputat Roman TÜTİN.TAA DERINDÄN
kurudimov

2014.01.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, VİDEO BOLUMU

Stepan KURUDİMOV – “Oglan” (gagauz halk türküsü)

tukan_

2014.01.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, VİDEO BOLUMU

Lüdmila TUKAN – “Kismet mi bu” (laflar Olga RADOVA)

kristall

2014.01.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, VİDEO BOLUMU

Grupa “Kristall” (Kıpçak küüyü) – “Mamu”

baa_cotuu

2014.01.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, VİDEO BOLUMU

Gagauz halk türküsü “Şu baa çotuun altında”

mitioglu

2014.01.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, VİDEO BOLUMU

Anna MİTİOGLO – “Turnelär” (gagauz halk türküsü)

yasibas

2014.01.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, VİDEO BOLUMU

Valentina hem Mihail YASIBAŞ – “Kongaz düünü”

manjul_
MANJUL