Tum mesajlar Ana Sözü

ref1

2014.02.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziyada Referendumnar geçer

Büün, Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada zakonnu hem konsultativ Referendunar geçer. Referenduma iki soruş çıkarıldı: - “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” zakonnu Referendumun yapılması”; - “Tamojnä Birliinä girmää deyni” Gagauziyada konsultatif Referendumun yapılması”.TAA DERINDÄN
HALK_TOPLUSU копия

2014.02.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Referendumnar için kararları GHT enidän kabletti

Cumaa avşamı, Büük ayın 31-dä, Gagauziya Halk Topluşun maasuz toplantısı oldu. GHT Başı Dimitriy KONSATNTİNOV teklif etti günnük işinä iki soruş çıkarılsın: “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” zakonnu Referendumun yapılması” hem “Tamojnä Birliinä girmää deyni” Gagauziyada konsultatif Referendumun yapılması”. Bu sorşlarda Referendum yapmak deputatlar enidän karar aldılar, çünkü bu uurda 2013-cü yılın Kasımın 27-dän GHT kararları Komrat Administrativ sudun tarafından “zakona karşı olan” kararlar olarak kabledildi. Şindi eni Kararlara görä Referendum zakoncasına olacek, zerä Büük ayın 31-dän Halk Topluşun “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmäTAA DERINDÄN
referendum
Moldova komunistlär partiyasın saytları açıkladılar, ani Moldova rayonnarın, muniţipiylerin hem küü Sovetlerin sovetnikleri Gagauziyada Referenduma arka olêrlar hem bu iş için karar alêrlar. Artık açıklandı, ani Referenduma arka olêrlar Besarabka, Taraklı, Leova, Rışkanı, Ştefan Voda, Donduşan, Sıncerey, Şoldaneşt, Ungen, Edineţ, Eni Anen rayonnarın sovetnikleri. Presaya yapılan açıklamalarda sovetniklär urgulêêrlar, ani “Gagauz avtonomiyasının insannarının Rusiya, Belorusiya hem Kazahstan Tamojnä birliinä girmäk için soruşunda konsultativ referendum yapmaa istediklerindän arka olêrız”. Haber saytı gagauzinfo.md bildirer, ani Rışkanı rayon sovetnikleri “teklif ederlär Gagauziyanın ardına bütün Moldovada Tamojnä birliinä girmäk için referendum yapmaa”. Gagauziya deputatlarınTAA DERINDÄN
renato

2014.01.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Küçük ayın 2-dä Reverendum için taa 500 bin ley vererlar

Gazetamızın adresindä biznesmen Renato USATIY yollamış bir e-mail yazısı, neredä Canabisi açıklêêr, ani almış karar Gagauziyada referendum için 500 bin ley yollamaa. Renato USATIY yazêr: “Gagauziyada hepsi yaşayannara saygıylan! Bän karar aldım vermää Gagauziyanın öndercilerinä 500 000 ley, Küçük ayın 2-dä Reverendum yapmak için. Saygılı efendi Formuzal, moldova devletliini korumak gemisi su üstündä kaldı, ona hiç bir türlü fırtınalar korkulu diil!!! Gagauziyada hepsi yaşayannara saygıylan, Renato USATIY”.TAA DERINDÄN
posol RF
Moldovada Rusiya Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN “İTAR-TASS” agenstvosuna interfyu verärkana, Gagauziyada referendum için dedi ani görmeer “bir kuşkuluk bunda, ani insannar isteer kendi düşüncelerini referendumda açıklamaa”. Canabisi sayêr, ani referenduma getirdi o iş, ani “bitki vakıtlar Moldovada hem onun dışında sık öter açıklamalar, ani moldovalı devlettä gelecek yok da onu ilerletmää perspektivasız iştir”. Moldovada Rusiya Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN: “Я не вижу опасности в том, что люди хотят высказать свое мнение на референдуме, который к тому же не будет иметь прямых юридических последствий, а носит консультативный характер. Те же страны ЕС, наTAA DERINDÄN
baskurt
Büük ayın (yanvar) 20-dä Komrata hem Çadırda bulundı Türk dünnäsı primarlar Birliin Baş sekretari Mustafa BAŞKURT. Canabisi katıldı Komrat klisesinin Kurbanınnan ilgili kultura programasına, buluştu Komrat hem Çadır kasabaların primarlarınnan hem sovetniklerinnän, tanıştı ihtärlar Evin çalışmalarınnan hem muzeylärlan. Türk dünnäsı primarlar Birliin azası, Komrat primarı Nikolay DUDOGLU annattı Mustafa BAŞKURTa kasabada yapılacek proektları için. O proektların arasında var Komrat kultura Evin remotu da. Komrat kultura Evinnän ilgili olarak, Türk dünnäsı primarlar Birliin Baş sekretari Mustafa BAŞKURT açıkladı, ani remont bittiynän Türk dünnäsı primarlar Birlii baaşlayacek Komrat kultura Evin büük zalınaTAA DERINDÄN
karacoban

2014.01.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Beşalma küüyün mezarlıında barbarlık

Beşalmadan geldi haber, ani anılmış gagauz yazıcısının Dimitriy KARA ÇOBANın, onu eşinin hem onun krêsinţasının Lüdmila POKROVSKAYAnın (haliz mezarı S. Peterburgta bulunêr) mezarlarında barbarlık yapılmış. Dimitriy KARA ÇOBANın kızının Lüdmila MARİNın laflarına görä barbarlık Büük ayın 23-dä üzä çıkmış, açan onnar mezarlaa gitmişlär. Dimitriy KARA ÇOBANın hem onu eşinin mezarında skulpturaların burnuları kırık, yazılarda taş izleri kalmış hem kruçadan patret koparılmış. Dimitriy KARA ÇOBANın krêsinţasının Lüdmila POKROVSKAYAnın (bilim insanı hem türkolog) kruçasında patrettä da zarar var.TAA DERINDÄN
ukr_tam4
Geçän aftadan beeri, Ukraynanın graniţasını geçmää deyni, yabancı vatandaşlar lääzım olacek “finansovoe obespeçeniye” göstersinnär (en aazdan 400 Euro) hem graniţada “sobesedovaniye” geçsinnär. Bunun için 2013-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 4-dä Ukraynanın pravitelstvosu karar aldı. Eni kurallara deyni, herliim yabancı vatandaş bir günün içindä Ukraynadan geçärsa, ozaman ona lääzım olacek graniţada 400 Euro göstermää. Herliim yabancı vatandaş bir günün zeedä Ukraynada kalarsa, ozaman onda 400 Eurodan taa zeedä para lääzım olsun. “Sobesedovaniyeda” sizdän var nicä istesinnär annadasınız ne aarayaceenız hem ne yapacenız Ukraynada hem da gösteräsiniz parayı. Para var nicä hemTAA DERINDÄN
mitrop7

2014.01.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ev klisesi Panayıyanın “İverskaya” ikonanın adına ayozlandı

Büük ayın 21-dä Moldova hem Kişinev Mitropolitı VLADİMİR hem Komratlan Kaulun episkopu ANATOLİY ayozladılar Panayıyanın “İverskaya” ikonanın adına ayozlandı ev klisesinin prestolunu hem da liturgiya slujbasını yaptılar. Nedän sora ev klisesinin kurucusu hem duhovnii Shieromonah Ioan (Peioglo), klisä uurunda zaametleri için, kabletti Mitropolit VLADİMİRın elindän Önnük hem Altın Kruça hem da dooruluk onnarı taşımaa deyni. Not. Ay Boba İoan (Peioglo) yazêr peet gagauz dilindä. 2007-ci yılda “Ana Sözü” gazetasında tiparlandı Canabisinin peetleri “Açan günnär yıla benzeer…” ad altında (bak “AS” No.7 (506), 21.07.2007 y.).TAA DERINDÄN
refere

2014.01.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Provokaţiyalar var nicä her taraftan olsunnar

Büük ayın 27-dä Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL İspolkom toplantısına çaardı Gagauziyanın primarlarını da. Başkan teklif etti, ani küülerdä hem kasabalarda bu aftanın içindä hem Küçük ayın 2dä Referendum günündä ortalıın raatlıını korumaa. Gagauziyanın ofiţial saytı bildirer, ani toplantıda Mihail FORMUZAL dedi: «Необходимо обеспечить стабильность и порядок в населенных пунктах на этой неделе, и особенно в день голосования. Провокации могут быть с разных сторон. Мы не должны допустить провокаций и дискредитации автономии в глазах мирового сообщества. Нельзя позволить, чтобы на финишной прямой нам поставили подножку. Организуйте народные дружины, которые будут охранятьTAA DERINDÄN